Pressmeddelande -

It-leverantör tar hjälp av pedagogisk expert vid leverans av it i skolan

It som arbetsverktyg är numera ett allt mer förekommande inslag i skolan. Regeringen vill att Sverige ska vara ”världsbäst på att använda digitaliseringens möjligheter” och därmed kommer it i skolundervisningen att få en ännu viktigare roll. Atea, Sveriges största leverantör av it i skolan, anställer nu en pedagog för att hjälpa kommuner och skolor lyckas med it-satsningarna.

– Vi ser dagligen hur kommuner och skolor brottas med försök till egna strategier kring hur de ska hantera själva implementeringarna av satsningarna på it i skolan. Så länge det saknas gemensamma riktlinjer för hur satsningarna bör hanteras, står kommunerna och skolorna ensamma i kampen för fungerande it i skolan. Pedagogik är en central del i Ateas skolerbjudande och för oss som helhetsleverantör är det självklart att hjälpa till på detta område, därför har vi anställt en pedagogiskt ansvarig som kan stötta kommunerna i deras it-satsningar, säger Ateas vd Carl-Johan Hultenheim.

Sandra Wissting är anställd som pedagog och affärsutvecklare inom området Skola på Atea och kommer att jobba med att rådge kommuner och skolor i deras process med att starta och implementera satsningen 1-1.

– Det handlar om ett nytt sätt för skolorna att undervisa och ett nytt sätt för eleverna att ta till sig information och bygga kunskap. Det finns ingen kunskap på internet, bara fakta, och det landar på skolans bord att lära eleverna att hantera detta och utifrån denna informationsmängd skapa ny kunskap. För det behövs det tydliga strategier, som jag kan hjälpa till med, säger Sandra Wissting.

Tjänsten är helt ny på Atea. Sandra Wissting är i botten lärare och it-pedagog. Hon kommer senast från Nacka kommun, har tidigare arbetat på Tänk Om, har undervisat på låg- och mellanstadiet samt arbetat med skolutveckling bland lärare.

– Vi behöver ta in omvärlden i klassrummet och förnya den pedagogiska verksamheten med hjälp av digitala verktyg. På Atea får jag tydligt bidra till att driva detta framåt i skolor över hela Sverige, säger Sandra Wissting.

För mer information, kontakta:
Petter Andersson, ansvarig för området skola Atea Sverige AB,
08-522 530 82, petter.andersson@atea.se

Sandra Wissting, affärsutvecklare för området skola Atea Sverige AB,
08-633 67 07, sandra.wissting@atea.se

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Ateakoncernen har omkring 4 400 medarbetare, är noterade på Oslobörsen och har en årlig omsättning på 15 miljarder norska kronor. www.atea.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • it
  • leverantör
  • expert
  • pedagogik
  • skola
  • it-satsning

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. www.atea.se

Kontakter

Carl-Johan Hultenheim

Presskontakt VD +46 46 16 33 32