Pressmeddelande -

Lantmäteriet miljösatsar på distansmöten med hjälp av Atea

(Sverige) Inskrivningsmyndigheten vid Lantmäteriet investerar i ett nytt distansmötessystem som kommer att ge effektiva möten och kraftigt minskade resor med sparade utsläpp och minskade kostnader som följd. Atea levererar systemet till myndighetens åtta orter. Affären, som innehåller tjänster och produkter, är värd ca 2.4 MSEK.

Lantmäteriet tar 1 juni över ansvaret för inskrivningsmyndigheten från Domstolsverket. Verksamheten är geografiskt spridd och behöver samverka mellan åtta orter. Lantmäteriets mål med att nyttja videokonferenssystem i verksamheten är att skapa en större samverkan och tillgänglighet mellan kontoren som är utsprida i landet. Lösningen erbjuder nu dels enkla och billiga möten för uppföljning och samordning av verksamheten, dels möjlighet att skapa möten för att snabbt hantera ärenden med mycket kort varsel och liten planering. Därmed kommer man att drastiskt minska resekostnaderna inom myndigheten, minska den negativa påverkan på miljön samt utnyttja specialistresurser gemensamt.

Satsningen är ett viktigt steg mot att nå Lantmäteriets mål för minskad miljöpåverkan i enlighet med myndighetens miljöpolicy. Lantmäteriet är sedan 2003 miljöcertifierat enligt ISO 14001 och har mål kring minskade utsläpp. Dessutom kommer investeringen i distansmötessystemet enligt myndighetens egna beräkningar att vara intjänad på cirka 30 månader, främst i form av minskade reskostnader.

- Vi ser det nya distansmötessystemet som ett sätt att på samma gång ta miljöansvar och lösa vårt behov av att mötas och samverka. Vår nya organisation är geografiskt spridd och vi kommer att nyttja tekniken så gott som dagligen. Vi räknar med vinster på många olika sätt, bland annat i restid och effektivitet, säger Bengt Kjellson, Lantmäteriet.

- Det är glädjande att Lantmäteriet på detta sätt är förebilder. Lösningen ger verket möjlighet till miljövänliga möten med snabb återbetalning genom minskade resekostnader, säger Per Melbi, regionchef Atea Sverige AB.

För mer information, kontakta:
Per Melbi, regionchef Atea Sverige, +46 26 543 725, per.melbi@atea.com
Bengt Kjellson, Direktör Divisionen för inskrivningsfrågor, +46 26 634 941, Bengt.Kjellson@lm.se

Om Atea
Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi har 1 100 medarbetare på drygt 25 orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr, och en omsättning på 6 300 MSEK. Atea ingår i Ementorkoncernen, som är noterad på Oslobörsen. Ementorkoncernen är Nordens största och Europas tredje största leverantör av it-infrastrukturprodukter och tjänster och omsatte drygt 15 000 MSEK under 2007.

Om Lantmäteriet
Lantmäteriet producerar geografiska databaser och kartor och har till uppgift att bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av Sveriges mark och vatten och ett tryggt ägande av fastigheter. Vi utför fastighetsbildning och erbjuder information om landets 3,2 miljoner fastigheter. Vi levererar kvalificerade tjänster för utveckling och användning av geografisk informationsteknik. Från den 1 juni är Lantmäteriet också inskrivningsmyndighet för registrering av bl.a. lagfarter och beviljande av inteckningar i fast egendom och tomträtt. Lantmäteriet har sammanlagt cirka 2 200 medarbetare fördelade på cirka 100 orter. Huvudkontoret ligger i Gävle.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Carl-Johan Hultenheim

Presskontakt VD +46 46 16 33 32