Pressmeddelande -

Polisen väljer Atea i omfattande IT-effektiviseringsarbete

Polisväsendets nya nationella organisation, som bildades 1 januari i år, har valt Atea som leverantör av IT-produkter och tjänster och som logistikpartner. Avtalet är ett led i ett omfattande IT-effektiviseringsarbete som polisväsendet nu genomför. Ambitionen är att sänka kostnaderna med 25 procent på fem års sikt genom samordnade inköp och effektivare IT-drift, samt skapa en standardiserad PC-plattform och ny infrastruktur för framtiden. Utbyte av 21 000 PC-arbetsplatser planeras inom två år, varav 7 000 i första etappen med ett initialt värde på ca 80 MSEK. Förutom produkter som datorer, skärmar, skrivare med mera, kommer Atea att leverera tjänster som konfiguration, märkning, avemballerad leverans, installation, samt återtagande och recycling av uttjänt utrustning på ett miljömässigt och säkert sätt. - Vi har gjort en noggrann genomgång av möjliga leverantörer. Atea är ensamma om att kunna erbjuda en komplett och beprövad totallösning där de gör allt själva, även logistiken. De har helt enkelt det bästa erbjudandet totalt sett, säger Paul Bärlund, IT-direktör, PV IT. - Vi ska genomföra ett mycket omfattande arbete på kort tid och behöver en partner med resurser, kompetens och erfarenhet, som kan komplettera oss inom dessa områden, fortsätter Paul Bärlund. - Det här är en av de mest intressanta och omfattande affärerna i vår bransch i år. Jag ser detta som ett kvitto på att vår affärsmodell och vårt arbetssätt fortsätter att vinna mark. Vi ser fram emot att få hjälpa polisväsendet att nå sina ambitiösa IT-effektiviseringsmål, säger Anders Bergström, VD Atea Sverige. För ytterligare information, vänligen kontakta: PV IT Bitr IT-direktör Lars Lindahl Tel: 070-546 44 21 E-post: lars.lindahl@rps.police.se IT-direktör Paul Bärlund Tel: 070-580 39 89 E-post: paul.barlund@rps.police.se Informationschef Hans Gustin Tel: 070-229 40 58 E-post: hans.gustin@rps.police.se Atea Anders Bergström, VD Atea Sverige Tel: 0709-19 71 30 E-post: anders.bergstrom@atea.com Johan Scherlin, marknad/information Tel: 0709-197135 E-post: johan.scherlin@atea.com Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln. Atea har cirka 850 medarbetare i hela Norden. Koncernchef är Thomas Keifer. Omsättningen 2003 uppgick till 4 917 MSEK. I juni 2004 förvärvade Atea Novosys och WM-data X-Way i Finland, med en sammanlagd omsättning 2003 på cirka 1 200 MSEK. Atea ägs av det internationella investmentbolaget 3i, WM-data, samt Ateas ledning. www.atea.se (där finns också foton på kontaktpersoner, se Pressrum)

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. www.atea.se

Kontakter

Carl-Johan Hultenheim

Presskontakt VD +46 46 16 33 32