Gå direkt till innehåll
Även överdomstolen gav ATG rätt mot Svenska Spel

Pressmeddelande -

Även överdomstolen gav ATG rätt mot Svenska Spel

ATG har sedan 1973 registrerat företagsnamnet Aktiebolaget Trav och Galopp hos Bolagsverket. När Svenska Spel 2020 lanserade spel på hästar använde man trots det ordkombinationen ”Trav & Galopp” i sin kommunikation. ATG valde därför att stämma Svenska Spel för intrång i ATG:s företagsnamn.
I första instans – Patent- och marknadsdomstolen (PMD) – vann ATG. Svenska Spel överklagade och nu har även Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) dömt till ATG:s fördel.
– Att även överdomstolen gick på vår linje var väntat. Det får aldrig vara okej att använda någon annans företagsnamn och det känns bra att ärendet nu är avgjort en gång för alla, säger ATG:s vd Hasse Lord Skarplöth.

Bakgrunden till tvisten är att Svenska Spel i november 2019 ansökte om registrering av ett figurmärke som innehåller ordkombinationen ”Trav & Galopp” hos Patent- och registreringsverket (PRV). PRV:s godkände ansökan och registrering beviljades därmed. Registreringen avser ett så kallat figurvarumärke. Sedan dess har Svenska Spel använt kännetecknet ”Trav & Galopp” (ofta tillsammans med Svenska Spel-logotyp) i marknadsföring för sina hästspel i bland annat TV, dagspress, sociala medier och på egen hemsida.

ATG anser att Svenska Spels användning av ”Trav & Galopp” utgör ett intrång i ATG:s företagsnamn och att Svenska Spels lansering och exponering av ”Trav & Galopp” är att betrakta som en otillåten varumärkesanvändning. Mot den bakgrunden valde ATG i december 2020 att stämma Svenska Spel i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) vid Stockholm Tingsrätt. PMD gav i maj 2022 ATG rätt och Svenska Spel ålades att upphöra att använda kännetecknet ”Trav & Galopp” i sin marknadsföring av hästspel.

Svenska Spel överklagade till PMÖD och under torsdagen kom utslaget och även PMÖD dömde till ATG:s fördel. Det innebär att Svenska Spel ska stå för ATG:s rättegångskostnader vid såväl PMD som PMÖD.

Domen kan inte överklagas utan vinner laga kraft omedelbart.

– Det var viktigt att få fastställt att en konkurrent inte har rätt att använda vårt företagsnamn och utnyttja dess goda renommé, avslutar Hasse Lord Skarplöth.

Fotnot:
Domen går att begära ut hos Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt. Målnummer: PMT 8100-22

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 500 butiker och digitalt främst via vår webbplats atg.se. Koncernen hade en total intäkt 2022 på 6 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med cirka 2,3 miljarder kronor 2022. Läs mer: omatg.se

Kontakter

Stefan Serrander

Stefan Serrander

Presskontakt Press Officer Corporate Communication 070-508 84 06
Marie Hyllander

Marie Hyllander

Presskontakt Senior Communications Officer 070-527 21 75

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 500 butiker och digitalt främst via vår webbplats atg.se. Koncernen hade en total intäkt 2023 på 6 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med cirka 2,3 miljarder kronor 2023. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG
Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige