Gå direkt till innehåll
Delårsrapport januari-mars 2020

Pressmeddelande -

Delårsrapport januari-mars 2020

ATG:s tillväxt under 2019 följde med in i nuvarande år.
Det står klart i ATG:s första delårsrapport 2020, från ett kvartal som är hårt präglat av den globala pandemin vilket även gett liten effekt på intäkterna.
- Vi befinner oss alla just nu i en situation där oron är stor för familj, vänner, kollegor och framför allt riskgrupperna i samhället. Det har självklart även påverkat ATG och vår verksamhet under det första kvartalet, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.

Alla siffror för 2020 är för ATG-koncernen. I jämförelsesiffrorna, som alla är för första kvartalet 2019, ingår inte det danska dotterbolaget, Ecosys, som konsoliderades in i ATG-koncernen från och med 1 april 2019.

Nettospelintäkterna blev drygt 1,1 miljarder kronor i kvartalet för koncernen, en tillväxt med elva procent. I nettospelintäkterna ingår ATG:s tre spelområden: häst, sport och casino.
- Fyra procentenheter av tillväxten är en effekt av inkluderingen av vårt dotterbolag i Danmark, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s största och viktigaste spelområde, hästspelet, ökade med knappt tre procent i nettospelintäkt. Till följd av corona-pandemin hade ATG ett kraftigt minskat utbud av både sportspel och utländska trav- och galopptävlingar under de sista veckorna av kvartalet. Då konstaterades också ett ökande intresse för spel på den svenska trav- och galoppsporten, en förskjutning till följd av det minskade sportutbudet.
- Andra skäl till ökningen i hästspelet är lanserade nyheter i ATG:s hästspelsprodukter, till exempel en vidareutveckling av spelupplevelsen i Grand Slam 75, och att det var två fler jackpots på V75 än 2019, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s, sedan förra året nya spelområden, sportspel och casino har vuxit med 73 procent.
- Det är en följd av tillväxt både i Sverige och av att vårt danska dotterbolag också är inräknat. Att tillväxten är stor är ju en naturlig effekt av att vi började på noll den 1 januari 2019.
ATG:s sportspel har vuxit med 89 procent och casino med 59 procent.

ATG:s totala intäkter blev 1,3 miljarder kronor i kvartalet.

Antal aktiva och registrerade kunder var cirka 1,3 miljoner i kvartalet.
- Det är väldigt viktig för oss på ATG att våra kunder mår bra i sitt spelande. Vi jobbar hela tiden med att utveckla vårt spelansvar och har nyligen infört obligatorisk förlustgräns i vårt casino, säger Lotta Nilsson Viitala och fortsätter:
- Det är också skälet till att vi rapporterar andel gröna kunder och andel grön omsättning. Av de som gjort självtestet är 86 procent av kunderna gröna i sitt spelande.

ATG:s kostnader, inklusive spelskatt, var 976 miljoner, en ökning med 68 miljoner.
- Spelskatten och en rad kostnader ökar i relation till nettointäkterna, vi har ökade avskrivningskostnader och utöver det har vårt danska dotterbolag tillkommit.

I kostnaderna ingår ersättning för hästsportinformation och rättigheter som köps av Svensk Travsport och Svensk Galopp. Den kostnaden är cirka 5 procent på bruttoomsättningen på hästspelet.

ATG:s rörelseresultat blev 343 miljoner kronor, en förbättring med 19 procent. Ett annat sätt att se hur det går för ATG är att titta resultatet före transaktioner med ägarna. Det var 528 miljoner vilket är en förbättring med 60 miljoner.
- Det är viktigt för oss att förbättra resultatet eftersom ATG är och ska förbli motorn i den svenska hästnäringen. Hela vårt överskott går till våra ägare, Svensk Travsport och Svensk Galopp. I dessa tider är vår mission viktigare än någonsin då ATG bidrar till en näring som sysselsätter 38 000 heltidsarbetande. Utöver det kan vi bidra till lite underhållning för våra kunder i svåra tider, avslutar Lotta Nilsson Viitala.

Den här delårsrapporten och tidigare finansiella rapporter finns på omatg.se. Nästa delårsrapport presenteras den 21 augusti.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 2 000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelsintäkt 2019 på 4,4 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,18 miljarder kronor 2019) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/

Presskontakt

Stefan Serrander

Stefan Serrander

Presskontakt Press Officer Corporate Communication 070-508 84 06

Relaterat material