Gå direkt till innehåll
​Fortsatt tillväxt för ATG på pressad marknad

Pressmeddelande -

​Fortsatt tillväxt för ATG på pressad marknad

ATG:s nettospelintäkter för 2019 blev drygt 4,4 miljarder kronor.
Det är de högsta i ATG:s historia och en tillväxt med 7 procent i jämförelse med 2018.
- Med tanke på att spelmarknaden har minskat under omregleringens första år är vi extra glada över vår egen tillväxt, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.

För det fjärde kvartalet 2019 isolerat var tillväxten 9 procent vilket är högt även i ett historiskt perspektiv.

ATG:s största och viktigaste spelområde, hästspelet, minskade dock under året med cirka 7 procent i nettospelintäkt och det är en konsekvens av flera saker. Dels införandet av flera spelansvarsåtgärder däribland insättningsgränser och obligatorisk registrering. Dels att det bara var 15 jackpots på V75 i jämförelse med 29 året innan.

- Spelansvarsåtgärderna är viktiga. Även om de innebär en minskad omsättning initialt är vi övertygade om att de är positiva för ATG och våra kunder på lång sikt. Vi vill att våra kunder ska må bra i sitt spelande, säger Lotta Nilsson Viitala.

Tillväxten i nettospelsintäkterna beror på att de nya spelområden, sport och casino, tagits emot väl av ATG:s kunder.

- Nettospelsintäkterna för sport och casino blev 579 miljoner kronor vilket är över förväntan, säger Lotta Nilsson Viitala.

Aktiva och registrerade kunder har fortsatt att växa, delvis hjälpt av den obligatoriska registreringen vid köp av spel, och var cirka 1,3 miljoner i slutet av året.

ATG:s kostnader blev cirka 2,9 miljarder vilket är en ökning med nästan 1,2 miljarder. I ökningen finns nya kostnader för hästsportinformation och rättigheter som köps av Svensk Travsport och Svensk Galopp. Den kostnaden är cirka 5 % på bruttoomsättningen på hästspelet och är hälften av ATG:s kostnadsökning. 

- Utöver det tillkommer bland annat kostnader för våra nya spelområden, säger Lotta Nilsson Viitala.

Även spelskatten om 895 miljoner kronor är ny i kostnaderna och minskar därmed ATG:s rörelseresultat. Skatten och de tidigare nämnda förändringarna gör att rörelseresultatet, som blev 1,5 miljarder kronor, inte är jämförbart med 2018 års siffra som var nästan 3,5 miljarder kronor.

- Ett annat sätt att se hur det går för ATG är att titta på resultatet före transaktioner med ägarna. Under 2019 var det 2 126 MSEK, motsvarande siffra för 2018 var 2 011 MSEK, säger Lotta Nilsson Viitala.

Under 2018 betalade ATG ut cirka 2,1 miljarder till ägarna Svensk Travsport och Svensk Galopp. Under 2019 har ATG finansierat trav- och galoppsporten med ungefär lika mycket.

ATG:s ekonomiska rapport 2019 och en video där Lotta Nilsson Viitala presenterar rapporten finns bifogade. Mer information och tidigare finansiella rapporter finns på  omatg.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 2 000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettoomsättning 2018 på 4,2 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,1 miljarder kronor 2018) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/

Kontakter

Camilla Hasselström

Camilla Hasselström

Presskontakt Head of External Communication Corporate Communication 08-627 21 74

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 500 butiker och digitalt främst via vår webbplats atg.se. Koncernen hade en total intäkt 2023 på 6 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med cirka 2,3 miljarder kronor 2023. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG
Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige