Gå direkt till innehåll
Näst bästa årsresultatet i ATG®:s historia

Pressmeddelande -

Näst bästa årsresultatet i ATG®:s historia

Det näst bästa resultatet i företagets historia.
Det står klart när ATG® i dag presenterar sin bokslutskommuniké för 2021.
- Våra totala intäkter uppgick till 6,1 miljarder, visserligen 3 procent lägre än 2020 som dock var ett exceptionellt år. Sett över två år har våra intäkter ökat med 15 procent vilket är riktigt starkt, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO på ATG.

Alla siffror avser hela ATG-koncernen och helåret 2021.

För ATG® var 2020 exceptionellt starkt ekonomiskt med anledning av pandemin och det faktum att svensk trav- och galoppsport fortsatte sin verksamhet när i stort sett all annan sport i hela världen pausades under en period.
- Även om pandemin har påverkat samhället kraftigt också under 2021 så har det varit mindre påtagligt för ATG:s affär, säger Lotta Nilsson Viitala.

Nettospelintäkter och totala intäkter
Nettospelintäkterna för 2021 blev nära 5,3 miljarder kronor, en minskning med 2 procent i jämförelse med 2020.
- Jämfört med 2019 har nettospelsintäkterna dock ökat med 19 procent vilket är en väldigt stark tillväxt över två år.

I nettospelintäkterna ingår ATG:s tre spelområden: häst, sport och casino.

ATG:s största och viktigaste spelområde, hästspelet, minskade med 6 procent i nettospelintäkt.
- Under 2020 ökade hästspelet kraftigt på grund av pandemin, som förväntat kunde inte det upprepas under 2021. Jämfört med år 2019 har dock hästspelet vuxit med 12 procent, säger Lotta Nilsson Viitala.

Sportspelet har haft tillväxt med 47 procent, vilket också är starkt påverkat av pandemin då sportutbudet 2020 var kraftigt begränsat under en del av året, medan det 2021 varit mer normalt.
- Intresset för vårt sportutbud har växt fort efter lanseringen för tre år sedan och i oktober lanserades Big 9®, ett nytt tips på europeisk toppfotboll, för att stärka vårt erbjudande ytterligare.

Casinot har minskat med 4 procent.
- Det är en effekt av den tillfälliga spelansvarsförordningen som gällde mellan 2 juli 2020 och 14 november 2021 och innebar en insättningsgräns per vecka för casinospel.

ATG:s totala intäkter uppgick till drygt 6,1 miljarder vilket är en minskning med 3 procent. I relation till år 2019 har de totala intäkterna ökat med 15 procent.

Aktiva kunder och grön omsättning
Antal aktiva kunder var cirka 1,3 miljoner.
- Det är väldigt viktigt för oss att våra kunder mår bra i sitt spelande. Vi fortsätter därför att utveckla vårt spelansvar på olika sätt.

För att tydliggöra spelansvarsarbetet rapporterar ATG andel gröna kunder och andel grön omsättning baserat på självtest och faktiskt spelbeteende. 121 000 svenska kunder har gjort självtestet och av dessa är 85 procent gröna i sitt spelande, 
- Det är en stabil siffra. Andel grön omsättning har ökat från 75 till 78 procent vilket är glädjande, säger Lotta Nilsson Viitala.

Kostnader och rörelseresultat
Koncernens kostnader, inklusive spelskatt, var 4,2 miljarder, och de har ökat med 105 miljoner. Efter spelskatten är ATG:s näst högsta kostnad inköp av hästsportinformation och rättigheter från Svensk Travsport och Svensk Galopp.

ATG:s rörelseresultat blev 1,9 miljarder kronor, en minskning med 320 miljoner. Rörelsemarginalen som är 31 procent har minskat från 35 procent. Under 2019 var rörelsemarginalen 28 procent.

Resultat före transaktioner med ägarna
Ett annat sätt att se hur det faktiskt går för ATG är att titta på moderbolagets resultat före transaktioner med ägarna, som var 2,5 miljarder.
- Det motsvarar höga 41 procent av de totala intäkterna. Att vara ett effektivt bolag och ha ett högt resultat är viktigt för oss eftersom ATG är och ska förbli motorn i den svenska hästnäringen.

Hela ATG:s överskott går till ägarna Svensk Travsport och Svensk Galopp. 
- Genom att leverera spännande spelupplevelser på ett schysst och smidigt sätt till vår stora kundkrets siktar vi på att fortsätta bygga bolaget med en långsiktigt hållbar tillväxt och effektivitet, avslutar Lotta Nilsson Viitala.

ATG i siffror, 2021:

 • Nettospelsintäkter: 5,3 miljarder (-2 %)
  - Häst 4,3 miljarder (-2 %)
  - Sport 600 miljoner (+47 %)
  - Casino 356 miljoner (-4 %) 
 • Totala intäkter: 6,1 miljarder (-3 %) 
 • Kostnader: 4,2 miljarder (+3 %) 
 • Rörelseresultat: 1,9 miljarder (-14 %) 
 • Antal kunder: 1,3 miljoner (-7 %) 

Ta gärna del av den bifogade videopresentationen och hela bokslutskommunikén. Båda finns även, tillsammans med tidigare finansiell information, på omatg.se.

Nästa ekonomiska rapport, den för det första kvartalet 2022, presenteras 27 april.

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 1 800 butiker, på digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2020 på 5,4 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med 2,8 miljarder kronor 2020. Läs mer: omatg.se

Presskontakt

Stefan Serrander

Stefan Serrander

Presskontakt Press Officer Corporate Communication 070-508 84 06

Relaterat innehåll

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 700 butiker, på digitala plattformar samt på trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2021 på 5,3 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med 2,5 miljarder kronor 2021. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG
Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige