Gå direkt till innehåll
​Två nya ledamöter i ATG:s styrelse

Pressmeddelande -

​Två nya ledamöter i ATG:s styrelse

Vid fredagens årsstämma i AB Trav och Galopp valdes två nya ledamöter in i ATG:s styrelse.
Marcus Persson blir ny representant för Svensk Travsport och Anders Lilius representerar Svensk Galopp.

Till styrelsen utsågs av regeringen ordföranden Bo Netz, samt ledamöterna Petra Forsström, Susanna Rystedt, Urban Karlström, Agneta Gille och Birgitta Losman. Samtliga omvaldes.

Svensk Travsport har omvalt Marjaana Alaviuhkola, tillika vice ordförande, Mats Norberg och Anders Källström samt nyvalt Marcus Persson som ersätter Lina Bertilsson.

Svensk Galopp har utsett Anders Lilius till sin ledamot i styrelsen. Svensk Galopps styrelseplats har varit vakant sedan deras tidigare ordförande Per Larsson avgick under hösten 2019.

De fackliga organisationerna representeras i ATG:s styrelse av Marianne Martinsson, ledamot, Christer Utterberg, suppleant och Fabian Riviere, suppleant.

Vid årsstämman beslutades om bolagets resultatdisposition. Till stämmans förfogande fanns fritt eget kapital om 104 308 172 kronor. Stämman beslutade att genomföra en riktad utdelning till Svensk Galopp om 103 749 100 kronor och att kvarvarande medel, 559 072 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.

Årsstämman beslutade välja Ernst & Young som revisionsbyrå med Åsa Lundvall som huvudansvarig revisor för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2021.

Ämnen

Kategorier


AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 2 000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelsintäkt 2019 på 4,4 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,18 miljarder kronor 2019) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/

Presskontakt

Camilla Hasselström

Camilla Hasselström

Presskontakt Head of External Communication Corporate Communication 08-627 21 74

Om ATG

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos nästan 1 700 butiker, på digitala plattformar samt på trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettospelintäkt 2021 på 5,3 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott går till hästsporten och totalt finansierade vi våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp med 2,5 miljarder kronor 2021. Läs mer: https://omatg.se/

AB Trav och Galopp, ATG
Hästsportens Hus, tel: 020-53 50 00
161 89 Stockholm
Sverige