Skip to main content

​Athera startar klinisk studie inom arteriell inflammation med antikroppen PC-mAb

Press Release   •   Oct 11, 2017 09:01 CEST

Stockholm 11 oktober, 2017 Athera Biotechnologies AB meddelar idag att screening har startats i den prospektiva, dubbelblindade, randomiserade, placebo-kontrollerade Phase 2a studien med PC-mAb inom arteriell inflammation. Studiepopulationen är personer med förhöjda nivåer av lipoprotein a, förkortat Lp(a), en lipidpartikel i blodet som har hög kapacitet att bära phosphorylcholine, PC, som är den pro-inflammatoriska målstrukturen som PC-mAb binder till.

Professor Erik Stroes på avdelningen för Vascular Medicine på AMC Amsterdam Medical Center är Principal Investigator i studien. “Vi är mycket glada för att studien med PC-mAb nu startats” säger Professor Stroes. “Studien är väl positionerad i den våg av nya behandlingar som förväntas utvecklas inom det inflammatoriska området efter de positiva resultat som nyligen presenterats i den stora CANTOS studien, som riktade behandling mot den risk för hjärt-kärlsjukdom som orsakas av inflammationskomponenten vid åderförkalkningssjukdom.”

“Vår fullt humana antikropp PC-mAb har designats med egenskaper som imiterar den anti-inflammatoriska roll som de kroppsegna antikropparna mot PC har, och som därför kan agera som stöd för immunförsvaret mot vaskulär inflammation och därigenom minska risken för hjärt-kärlkomplikationer” säger Professor Gunnar Olsson, styrelseordförande i Athera. “Vi är mycket nöjda med att ha nått den här milstolpen och ser fram emot att samarbeta med gruppen på AMC som är världsledande inom klinisk forskning kring vaskulär inflammation.”

Det primära målet med studien är att undersöka effekten av månatliga intravenösa injektioner av PC-mAb på monocyters funktion vid ex vivo testning av dessa celler. Studien avser även att undersöka funktionella effekter på arteriell inflammation in vivo samt artärväggarnas styvhet. Säkerhet och tolererbarhet av PC-mAb behandlingen kommer också att följas. Studien genomförs på två kliniker; dels på AMC Amsterdam Medical Center i Nederländerna, dels på CTC Clinical Trials Consultants i Uppsala, i Sverige.

För mera information, kontakta: Carina Schmidt, CEO, Athera Biotechnologies AB Telefon: +46 (0)76 1938 190, email: c.schmidt@athera.se

Om Athera Biotechnologies AB

Athera är ett innovativt bioteknikbolag med visionen att bidra till bättre behandlingar inom kärlsjukdomar, där det finns ett stort medicinskt behov att adressera den inflammatoriska risken. Bolaget utvecklar biologiska läkemedel, som riktar in sig mot den inflammatoriska komponenten i kärlsjukdomar, genom att agera som stöd för immunförsvaret. Fokus i utveckling läggs på den terapeutiska antikroppen PC-mAb. Största ägare i bolaget är Industrifonden, Östersjöstiftelsen och Linc AB. För mera information besök www.athera.se

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy