Gå direkt till innehåll
Bilden är en gestaltningsskiss över Selma Lagerlöfs torg i Göteborg.
Bilden är en gestaltningsskiss över Selma Lagerlöfs torg i Göteborg.

Nyhet -

SELMA LAGERLÖFS TORG – ATT SKAPA EN TRYGGARE PLATS

Selma Lagerlöfs torg i Göteborg står inför den största omvandlingen sedan 70-talet. Miljonprogramsområdet som ligger 4 km norr om Göteborgs centrum ska lämna sitt betongtunga arv och bli en plats för liv och rörelse. Ett tryggt område för dem som bor eller vistas där. För att lyckas med den ambitiösa målsättningen har SNC-Lavalin och Atkins anlitats för uppdraget. Som innebär 800 nya bostäder i området, nytt torg med ny idrottshall, nya affärsbyggnader och en gestaltningsplan som suddar ut gränser mellan torg, bostäder och grönområden.

Höga ambitioner från beställaren och de många intressenterna i nya stadsdelen har ett återkommande tema, samarbete. Vi har nu strax innan jul lyckats slutföra första etappen i uppdraget som innefattar om- och nybyggnad av gator och torg. Etapp ett har präglats av samarbete men utmaningar har inte saknats.
Den ursprungliga bygghandlingen fick inledningsvis ändras pga. ständigt nya riktlinjer. Dessutom hade den ursprungliga detaljplanen ej vunnit laga kraft vilket ständigt ändrade förutsättningarna enligt projektledaren David Carlsson.

-­ Vi fick efter att ha haft en klar plan, tänka om, rita om samt även omdefiniera hela torgets planering. Som vi lyckades väl med då vi nu är klar med första etappen, som är gatorna och ledningsanläggningarna.

Nu fortsätter uppdraget i det nya 2019 med etapp 2 där teamet från Malmö och GB tagit fram en bygghandling för allmän plats, torg och gator. Kanske är en del i framgången hittills i uppdraget varit att lyssna på kunden. Det ingår enligt David att förstå uppdragets helhet och att ständigt ha med sig kundens vision genom hela processen.
Denna helhet tar sig ett tydligt uttryck i systemplanen som landskapsarkitekterna Fredrik K Karlsson och Lotta Hjelm tagit fram. För Lotta har uppdraget handlat om att sudda ut gränserna. För det finns lika många byggherrar som viljor i området, men ändå beskriver landskapsarkitekterna uppdraget som prestigelöst.

- Ytterst har uppdragit handlat om samarbete för att vi ska kunna leverera vår beställarens vision för området. Vi ville inte ha några gränser mellan den allmänna och privata platsen. Vi har därför haft återkommande möten med alla intressenter och t ex planerat genom att ha samma materialval för gator och torg för att få en gemensam helhet för området.

Att få området att kännas tryggt kräver också enighet i design och planeringen. 

- Om vi tänker på genomsiktligheten i området som en trygghetshöjare blir det svårt om en kollega bygger in massor av träd, växtlighet och andra objekt på en privat del av området.

Trots väldigt många åsikter i uppdraget med den nya stadsdelen har projektet haft stor framgång så långt. Man har t ex en klar gemensam plan hur man ska integrera ett nytt stort grönområde som Göteborgs stad byggt i direkt anslutning till torget. Det finns definitivt höga visioner att uppfylla som konsult i uppdraget ner till varje disciplin och för Lotta har uppdragit satt perspektiv i hennes roll.

- Den stora samordningen, alla viljor och visioner för området sätter mitt arbete i nytt ljus. Möjligheten att göra något bra för dem bor och vistas området.

För stadsdelen där nationalteatern än gång i tiden bedrev sin lokala teaterverksamhet, ska nu lämna sitt förflutna av betong och otrygghet. Göteborg stad har varit beredd att till varje pris se till att det händer. Kanske kan vi som individer och företag inte bara leverera ett klart uppdrag utan också kundens vision. En trygg stadsdel med möjligheter för dem som vistas och bor i området.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Relaterat innehåll

Vi är Sveriges ledande rådgivare inom samhällsutveckling och trafik. Vi löser komplexa problem på smarta sätt för framtidens samhällen.

Atkins, en del av SNC-Lavalin har sitt huvudkontor i London, UK och ca 18.000 anställda. SNC-Lavalins huvudkontor ligger i Montreal, Kanada. Koncernen har ca 50 000 anställda globalt.

Om Atkins i Sverige
Vår verksamhet i Sverige är inriktad på design- och ingenjörstjänster med målet att vara Sveriges ledande rådgivare inom samhällsplanering, infrastruktur, järnväg och spårburna fordon. Vår verksamhet är mångsidig med både specialist och generalisttjänster inom allt från tåg till landskapsarkitektur.
Vår grundfilosofi är, bättre tillsammans.

Atkins Sverige
Atkins - Västgötagatan 5
118 27 Stockholm
Sverige