Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Atkins är med och bygger framtidens Varberg

Atkins skriver nytt kontrakt med Implenia för detaljprojektering och byggstöd av Fas 2 för Varbergstunneln. Detaljprojekteringen ska vara klar 2023 och hela projektet beräknas vara klart 2025.

Atkins har tillsammans med andra underkonsulter genomfört projektering av Fas 1 för Varbergstunneln. Under Fas 1 upprättades handlingar som underlag för att vår kund Implenia och Trafikverket kunde komma till en överenskommelse om riktpris och genomförandeplan för entreprenaden. Nu har Atkins, som en av fler underkonsulter fått förtroendet att även genomföra Fas 2 som omfattar detaljprojektering för byggnationen.

– Vi är stolta över att få fortsatt förtroende för projektering och byggstöd i samband med det pågående arbetet av Varbergstunneln. Att få uppdraget är ett kvitto på att Implenia värdesätter vår kompetens och att vi levererar i tid med hög kvalitet, säger Johannes Erlandsson, VD på Atkins Sverige.

Varbergstunneln

Järnvägen längs Västkustbanan breddas med dubbelspår och i samband med det får Varberg en tunnel som leder tågtrafiken under stan. När spåren försvinner från stadens gator blir stadsmiljön både säkrare och tystare, och dessutom får staden nya möjligheter för framtida utveckling. Järnvägen har legat som en barriär mellan staden och havet och begränsat möjligheterna för stadsplaneringen. Ett Varberg som får utrymme att växa ut mot havet får helt ny potential och blir på sikt mer attraktivt.

– Att vi få vara med och planera för framtidens Varberg och ett Sverige med levande regioner utanför storstäderna är oerhört stort och viktigt för oss säger Charlotte Johansson, Projektchef på Atkins Sverige.

Läs mer om Varbergstunneln på Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se/varbergstunneln

För ytterligare information kontakta:

Johannes Erlandsson, VD Atkins Sverige

Tel: 076-854 00 00

E-post: johannes.erlandsson@atkinsglobal.com

Catharina Landell, Kommunikationsansvarig Atkins Sverige

Tel: 076-628 53 24

E-post:

catharina.landell@atkinsglobal.com

Ämnen

Regioner


Om Atkins

Som en del i SNC-Lavalin gruppen är Atkins ett av mest världens mest respekterade design och ingenjörsföretag, där den svenska delen av verksamheten har cirka 450 specialister som skapar innovativa och hållbara lösningar för framtidens samhällen inom våra huvudsakliga områden samhällsutveckling & miljö, järnväg och infrastruktur, transportsystem samt digitala stödverktyg och Asset Management lösningar.

Läs mer om Atkins:www.atkins.se / www.atkinsglobal.com

Vi är Sveriges ledande rådgivare inom samhällsutveckling och trafik. Vi löser komplexa problem på smarta sätt för framtidens samhällen.

Atkins, en del av SNC-Lavalin har sitt huvudkontor i London, UK och ca 18.000 anställda. SNC-Lavalins huvudkontor ligger i Montreal, Kanada. Koncernen har ca 50 000 anställda globalt.

Om Atkins i Sverige
Vår verksamhet i Sverige är inriktad på design- och ingenjörstjänster med målet att vara Sveriges ledande rådgivare inom samhällsplanering, infrastruktur, järnväg och spårburna fordon. Vår verksamhet är mångsidig med både specialist och generalisttjänster inom allt från tåg till landskapsarkitektur.
Vår grundfilosofi är, bättre tillsammans.

Atkins Sverige
Atkins - Västgötagatan 5
118 27 Stockholm
Sverige