Något inte bara kvinnor kan.

Tid 26 November 2008 19:00 – 22:00

Plats Teater Tribunalen, Hornsgatan 92 (T-bana Zinkensdam) i Stockholm.

Ett samtal om föreställningar och normer kring graviditet. Bokaktuella Ulrika Lorentzi möter Lawen Mohtadi i ABF Stockholms och Bokförlaget Atlas nya samtalsserie på Teater Tribunalen. ”När jag varit gravid har jag fått uppskattning och uppmärksamhet, bara genom att vara gravid. Det är roligt, men snart väcks misstron. Var är jag i allt detta?” Inträde 20 kronor

Kategorier

  • graviditet
  • normer
  • feminism
  • biologi

Relaterat innehåll