Pressmeddelande -

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2006

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Tillväxten accelererade under första kvartalet • Maskinuthyrningsverksamheten som är fokuserad på entreprenadutrustning redovisas som verksamhet under avveckling. • Stark tillväxt inom alla affärsområden och i alla regioner. • Orderingången för den kvarvarande verksamheten ökade 39%, +24% i volym. • Faktureringen för den kvarvarande verksamheten uppgick till MSEK 11 948 (9 010), en volymökning på 18%. – MSEK 14 863 (11 168) inklusive Maskinuthyrning. • Rörelseresultatet för den kvarvarande verksamheten uppgick till MSEK 2 096 (1 344), vilket motsvarar en marginal på 17.5% (14.9). – MSEK 2 771 (1 695) inklusive Maskinuthyrning, en marginal på 18.6% (15.2). • Resultat före skatt för den kvarvarande verksamheten ökade med 51% till MSEK 2 264 (1 498). – MSEK 2 606 (1 709) inklusive Maskinuthyrning. • Periodens resultat uppgick till MSEK 1 786 (1 198). • Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.83 (1.90). • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 536 (1 017). För ytterligare information Atlas Copco AB 105 23 Stockholm Tel 08-743 8000, Fax 08-644 9045 Internet: www.atlascopco.com Organisationsnummer: 556014-2720 Analytiker Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer Tel 08-743 8291, mobil 070-518 8291 ir@se.atlascopco.com Media Annika Berglund, Informationsdirektör Tel 08-743 8070, mobil 070-322 8070

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Linda Ekwall

Presskontakt Marknadskommunikationschef Bygg- och anläggningsteknik 08-7438316

Esther Setina-Bergvall

Presskontakt Kommunikationschef Kompressorteknik 08-7439752

Julia Flodkvist

Presskontakt Marknadskommunikationschef Gruv- och bergbrytningsteknik +46 70 787 0660

Wenche Dennerheim

Presskontakt Marknadskommunikationschef Industriteknik +46 72 713 83 07