Pressmeddelande -

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2006

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Tillväxten accelererade under första kvartalet • Maskinuthyrningsverksamheten som är fokuserad på entreprenadutrustning redovisas som verksamhet under avveckling. • Stark tillväxt inom alla affärsområden och i alla regioner. • Orderingången för den kvarvarande verksamheten ökade 39%, +24% i volym. • Faktureringen för den kvarvarande verksamheten uppgick till MSEK 11 948 (9 010), en volymökning på 18%. – MSEK 14 863 (11 168) inklusive Maskinuthyrning. • Rörelseresultatet för den kvarvarande verksamheten uppgick till MSEK 2 096 (1 344), vilket motsvarar en marginal på 17.5% (14.9). – MSEK 2 771 (1 695) inklusive Maskinuthyrning, en marginal på 18.6% (15.2). • Resultat före skatt för den kvarvarande verksamheten ökade med 51% till MSEK 2 264 (1 498). – MSEK 2 606 (1 709) inklusive Maskinuthyrning. • Periodens resultat uppgick till MSEK 1 786 (1 198). • Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.83 (1.90). • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 536 (1 017). För ytterligare information Atlas Copco AB 105 23 Stockholm Tel 08-743 8000, Fax 08-644 9045 Internet: www.atlascopco.com Organisationsnummer: 556014-2720 Analytiker Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer Tel 08-743 8291, mobil 070-518 8291 ir@se.atlascopco.com Media Annika Berglund, Informationsdirektör Tel 08-743 8070, mobil 070-322 8070

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på

www.atlascopco.com.

Presskontakt

Linda Ekwall

Presskontakt Marknadskommunikationschef Bygg- och anläggningsteknik 08-7438316

Esther Setina-Bergvall

Presskontakt Kommunikationschef Kompressorteknik 08-7439752

Julia Flodkvist

Presskontakt Marknadskommunikationschef Gruv- och bergbrytningsteknik +46 70 787 0660

Wenche Dennerheim

Presskontakt Marknadskommunikationschef Industriteknik +46 72 713 83 07