Pressmeddelande -

Atlas Copco utökar produktionskapaciteten i Fagersta

Stockholm den 20 december 2010: Atlas Copco AB har beslutat att investera cirka MSEK 450 (MEUR 50) i utökad produktionskapacitet av bergborrverktyg för att möta efterfrågan från gruv- och anläggningsindustrin.

Investeringen i modern maskinteknik kommer att öka kapaciteten och skapa omkring 70 arbetstillfällen lokalt under de kommande två till tre åren.

"Genom den här betydande investeringen i ny kapacitet kommer vi att kunna möta den ökande efterfrågan från gruv- och anläggningsindustrierna," säger Björn Rosengren, affärsområdeschef för Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik. "Den nya avancerade utrustningen kommer att öka produktionen och minska ledtiderna avsevärt."

Arbetet med investeringen kommer att inledas omedelbart och effekterna förväntas träda i kraft successivt under 2012 och med full effekt från 2013.

Atlas Copcos fabrik i Fagersta tillverkar bergborrverktyg för att leverera kompletta borrsträngar till den globala gruv- och anläggningsmarknaden.

För ytterligare information kontakta:
Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
+46 (0)70 417 8502
Love Liman, tf Presschef
08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på
www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, mobila krossverk, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA. Mer information finns på  www.atlascopco.com.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kontakter

Linda Ekwall

Presskontakt Marknadskommunikationschef Bygg- och anläggningsteknik 08-7438316

Esther Setina-Bergvall

Presskontakt Kommunikationschef Kompressorteknik 08-7439752

Julia Flodkvist

Presskontakt Marknadskommunikationschef Gruv- och bergbrytningsteknik +46 70 787 0660

Wenche Dennerheim

Presskontakt Marknadskommunikationschef Industriteknik +46 72 713 83 07