Pressmeddelande -

Atlas Copco vinner bergförstärkningsorder från LKAB

Stockholm den 3 november 2008: Atlas Copco har vunnit en order att leverera utrustning för bergförstärkning till gruvbolaget LKAB, för att öka säkerheten vid dess gruvor i Kiruna och Malmberget. Värdet på ordern, som inkluderar ett omfattande serviceavtal, är omkring MSEK 140.

Ordern tecknades under fjärde kvartalet. Det heltäckande serviceavtalet löper över tre år och ska trygga tillgängligheten hos alla maskinerna.

LKAB kommer att använda utrustningen för att genomföra en handlingsplan för att stärka säkerheten i gruvorna, som kommer att förstärkas med 400 000 extra bergbultar och 300 000 kvadratmeter stålnät.

"Vi har ett mycket nära samarbete med LKAB vad gäller säkerhet och är glada att kunna bidra till att maximera säkerheten för våra kolleger som jobbar i gruvorna," säger Björn Rosengren, chef för Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. "Användbarheten hos våra produkter, leveranstiden och vår lokala servicekompetens var starka skäl till att vi vann den här ordern."

I avtalet ingår 10 Boltec LC bultningsriggar, en Boomer E2 C-rigg för borrning av bulthål samt en Cabletec LC för kabelbultning. Utrustningen kommer att levereras under första hälften av 2009.

För ytterligare information kontakta:
Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
08 743 8314 eller 070 417 8502
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copco Underground Rock Excavation är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustningar för olika underjordsapplikationer på den globala marknaden. Divisionen har ett tydligt fokus på innovativ produktutveckling och eftermarknadsstöd för ökad kundnytta. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Örebro i Sverige.

 

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. Mer information finns på

www.atlascopco.com.

Kontakter

Linda Ekwall

Presskontakt Marknadskommunikationschef Bygg- och anläggningsteknik 08-7438316

Esther Setina-Bergvall

Presskontakt Kommunikationschef Kompressorteknik 08-7439752

Julia Flodkvist

Presskontakt Marknadskommunikationschef Gruv- och bergbrytningsteknik +46 70 787 0660

Wenche Dennerheim

Presskontakt Marknadskommunikationschef Industriteknik +46 72 713 83 07