Pressmeddelande -

Atlas Copcos rapport för andra kvartalet 2011

Rekord i orderingång, intäkter och rörelseresultat

Organisk orderingång ökade med 29% till MSEK 22 202.

Intäkterna ökade 14% till MSEK 19 951 (17 430), organisk tillväxt på 27%.

Rörelseresultatet ökade 19% till MSEK 4 177 (3 499).

Rörelsemarginalen var 20.9% (20.1).

Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 081 (3 403).

- Varav MSEK 75 realisationsvinst från försäljning av aktier i RSC Holdings.

Periodens resultat var MSEK 2 982 (2 523).

Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.46 (2.07).

Det operativa kassaflödet var MSEK 567 (2 467), påverkat av finansiella poster.

Ny affärsområdesstruktur från den 1 juli.

Marknadsutsikter på kort sikt

Den totala efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
46 (0)8 743 8295 or 46 (0)72 729 8295
e-mail: ir@se.atlascopco.com

Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kontakter

Linda Ekwall

Presskontakt Marknadskommunikationschef Bygg- och anläggningsteknik 08-7438316

Esther Setina-Bergvall

Presskontakt Kommunikationschef Kompressorteknik 08-7439752

Julia Flodkvist

Presskontakt Marknadskommunikationschef Gruv- och bergbrytningsteknik +46 70 787 0660

Wenche Dennerheim

Presskontakt Marknadskommunikationschef Industriteknik +46 72 713 83 07

Relaterat innehåll