Pressmeddelande -

Ronnie Leten kommenterar Atlas Copcos andra kvartal

Stockholm den 18 juli 2011: Atlas Copco rapporterade idag stark organisk försäljningstillväxt och ett rekordhögt rörelseresultat för det andra kvartalet. Efterfrågan var bra inom alla affärsområden och företaget fortsatte att investera i hållbar, lönsam tillväxt.

”Våra leverans- och faktureringsnivåer blir allt bättre och vi är stolta att återigen kunna rapportera ett rekordresultat för kvartalet. Vi uppnådde också en stark rörelsemarginal, trots avsevärd motvind från valutaeffekter”, säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen.

Orderingången ökade 29% organiskt till MSEK 22 202, medan den organiska intäktsökningen var 27% till MSEK 19 951 (17 430). Rörelseresultatet steg till MSEK 4 177 (3 499), motsvarande en marginal på 20.9% (20.1). Rörelseresultatet påverkades negativt av valutaeffekter på MSEK 915, eller nästan två procentenheter jämfört med föregående år.

”Vi fortsatte utveckla vår globala marknadsnärvaro och produktportfölj genom investeringar och tilläggsförvärv”, säger Ronnie Leten. ”Atlas Copcos nya affärsområdesstruktur, som började gälla den 1 juli, kommer att förstärka vår långsiktiga, lönsamma tillväxt och ge drivkraft till nya innovationer som höjer våra kunders produktivitet.”

I maj offentliggjorde Atlas Copco en plan att investera MSEK 160 i att bygga en ny fabrik för kompressorer i Indien. Bland andra viktiga händelser under kvartalet syns stora order från Saudiarabien och Mexiko samt lanseringen av nya produkter, såsom en stor, tyst demoleringssax och Atlas Copcos mest energieffektiva oljefria kompressor hittills.

”Den totala efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande höga nivå”, säger Ronnie Leten.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kontakter

Linda Ekwall

Presskontakt Marknadskommunikationschef Bygg- och anläggningsteknik 08-7438316

Esther Setina-Bergvall

Presskontakt Kommunikationschef Kompressorteknik 08-7439752

Julia Flodkvist

Presskontakt Marknadskommunikationschef Gruv- och bergbrytningsteknik +46 70 787 0660

Wenche Dennerheim

Presskontakt Marknadskommunikationschef Industriteknik +46 72 713 83 07

Relaterat innehåll