Attac Sverige stödjer den franska kampen mot otrygga anställningsavtal för ungdomar

Tid 4 April 2006 17:00 – 18:00

Plats Manifestation utanför Frankrikes ambassad kl.17.00. Tidigare under dagen manifestation utanför Umeå universitet.

Runt om i Europa manifesterar representanter från fackföreningar och sociala rörelser idag sitt stöd för de franska protesterna mot beslutet att slopa anställningstryggheten för löntagare under 26 år. Förslaget om ett ungdomskontrakt har orsakat stora protester runt om i Frankrike. CPE (Contrat de prémiere embauche) som lagen kallas ger bland annat arbetsgivaren rätt att när som helst under de två första åren säga upp den anställde. I Sverige planeras stödmanifestationer under tisdagen i bl.a. Stockholm och Umeå. ”Det finns ingen anledning att ge utsatta grupper på arbetsmarknaden sämre villkor än andra. Det finns en överhängande risk att man på det här sättet spelar olika svaga grupper mot varandra.” säger Susanna Lunberg från Attac Sverige. Centerpartiets Maud Olofsson har under våren argumenterat för en liknande lag även i Sverige. Olofssons utspel visar att arbetsrätten med all sannolikhet kommer att utsättas för nya prövningar även här i Sverige. Det franska lagförslaget är bara ett exempel på hur man försöker kompromissa med löntagarnas villkor världen över, argumenten är dom samma oavsett om det sker i Sydkorea eller i Frankrike. Genom att samarbeta över nationsgränserna kan vi tillsammans stå emot de här prövningarna och visa på att det faktiskt finns andra vägar framåt. För mer information kontakta: Johan Rootzén, Attac Sveriges Gemensamma arbetsgrupp. Mob. 0736-167574. E-post. johan.rootzen@gmail.com eller Susanna Lundberg, Attac Sverige. Mob. 0734-337839

Relaterat innehåll