Ett annat Europa är möjligt!

Tid 4 Maj 2006 08:00 – 7 Maj 2006 20:00

Plats Aten

Den 4-7 maj är det dags för det fjärde European Social Forum i och kring basket- och fäktningsarenorna i Hellinikon-området 13 km utanför centrala Aten. Under 4 dagar kommer 210 seminarier och minst lika många workshops att arrangeras. Programmet är arrangerat under 17 teman, med ämnen som Europas position i världen, anti-krig, privatiseringar, jordbruk och GMO's, demokrati, handelsfrågor och WTO, bara för att nämna några. En stor antirasismkonsert inviger ESF på onsdagskvällen och på lördagseftermiddagen samlas forumdeltagarna för att demonstrera under parollen mot krig, neoliberalism och rasism, och för ett Europa baserat på sociala rättigheter. På söndagen äger "Assembly of Social Movements" rum. European Social Forum (ESF) är en öppen mötesplats för grupper och organisationer från det civila samhället som motsätter sig nyliberalism och en värld dominerad av kapital och imperialism. - För att skapa alternativ till den rådande världsordningen och initiera en förändring på europeisk och global nivå, behövs en bred och öppen diskussion i en demokratiskt präglad miljö, säger Lisa Larnesjö i Attac Sveriges gemensamma arbetsgrupp. Attac finns på plats i Aten för att rapportera och delta, tillsammans med andra europeiska Attac-avdelningar, i ett flertal aktiviteter, framförallt sådana som rör Europa och EU, dess inhemska politik och position i världspolitiken. - Rörelsen har ofta beskyllts för att bara vara emot allting men inte komma med några konkreta alternativ, säger Sara Andersson, även hon från gemensamma arbetsgruppen. Därför är det extra viktigt att detta ESF kommer att vara centrerat kring hur vi vill att ett medborgarnas Europa, byggt på sociala rättigheter, skall se ut. EU-konstitutionen ratades av Frankrike och Nederländerna, men inte tanken om europeiskt samarbete. Det är en annan typ av samarbete vi vill se, ett socialt Europa." – De sociala forumen erbjuder just en plats för sociala rörelser att mötas och utbyta erfarenheter, inspirera varandra och knyta kontakter. Det är en guldgruva för oss som tror på och vill förverkliga ett annat Europa byggt på demokrati och medborgarnas behov, avslutar Lisa Larnesjö. Mer information om programmet finns på www.athens.fse-esf.org Kontakt: Sofia Kjellén, 0739-844799

Relaterat innehåll