Pressmeddelande -

Aten: Ett annat Europa tar form

Organisatörerna uppskattar att 35.000 deltagare slöt upp till årets europeiska sociala forum (ESF) som under veckan hölls i en förort till Aten. Från Sverige deltog ett femtiotal personer, varav ett tjugotal Attac-medlemmar. I fokus stod strategier och samarbeten för att skapa ett socialt och demokratiskt Europa. Här fanns representanter för de nätverk, folkrörelser och fackföreningar som stått för det senaste årets dramatiska omvälvningar inom EU: Nejet till EU-konstitutionen i Frankrike och Holland, motståndet mot EU:s tjänstedirektiv, ungdomsrörelsen som fällde den franska regeringens förslag att urholka arbetsrätten, organisationer för illegala invandrare, flyktingar och papperslösa arbetare. Under forumets gemensamma manifestation på lördagen anslöt tiotusentals greker och atenbor, totalt över 100.000 personer enligt polis och arrangörer. Flera svenska medier har – uppenbarligen utan att kontrollera med grekisk media eller journalister på plats – gett intryck av att manifestationsdagen dominerades av våldsamma upplopp. Precis som forumets arrangörer tar Attac Sverige avstånd från den minimala grupp – vilken enligt Atens polischef inte hade koppling till forumet eller dess deltagare – som utnyttjade manifestationen för att krossa rutor och elda papperskorgar. Dessa individer möttes genomgående av burop från demonstranterna. I grekisk media görs noga åtskillnad mellan demonstranterna och det fåtal som försökte sabotera – ett femtiotal jämfört med 100.000. Manifestationen beskrivs som fredlig och fokus ligger på den politiska utveckling forumet är en del av. Denna bild har tyvärr inte förmedlats till den svenska allmänheten. En nyhet vid årets ESF var det stora antalet fackföreningar, som tyska IG Metall, som nu deltar aktivt. Också från Östeuropa har deltagandet vuxit. En stark förhoppning är nu att svenska och nordiska fackföreningar och folkrörelser också skall engagera sig – inte minst eftersom den skandinaviska välfärdsmodellen och folkrörelsetraditionen väcker starkt intresse. Ett av flera konkreta initiativ var bildandet av ett europeiskt nätverk för att försvara och utveckla gemensam välfärd och motarbeta den våg av privatiseringar, avregleringar och nedskärningar som dragit fram över Europa. Som ett första steg kommer nätverket mobilisera för att alla gemensamma välfärdstjänster tydligt lyfts bort från EU:s tjänstedirektiv. På sikt handlar det om ekonomiska strategier för att säkra finansieringen av ett socialt Europa, till exempel genom att ta itu med skatteflykt och skattekonkurrens samt införa beskattning av valutatransaktioner. EU:s agerande i världen diskuterades också. Hård kritik riktades mot unionens agerande i de så kallade EPA-förhandlingarna med länder i Afrika och Karibien, liksom EU:s linje när det gäller WTO:s tjänstehandelsavtal GATS. EU kritiseras för att driva en linje som undergräver utvecklingsländers politiska handlingsutrymme och möjligheter till en hållbar utveckling. Eftersom forumet är en öppen mötesplats för att diskutera strategier och alternativ så finns ingen gemensam slutdeklaration. Under forumets sista dag hölls en så kallad Assembly of the Movements, där flera av de deltagande organisationerna och nätverken bland annat listar viktiga händelser och mobiliseringar under kommande år. Den 7 oktober kommer en gemensam europeisk och afrikansk aktionsdag genomföras för migranter, flyktingars och papperslösa arbetares rättigheter. Under kommande månader kommer arbetet mot privatiseringar av gemensam välfärd och urholkning av sociala rättigheter intensifieras. Den 23-30 september fokuseras på kriget i Irak, Palestina och hotet om ett nytt krig i Iran. I januari 2007 hålls nästa sociala världsforum i Afrika. Och i juni 2007, under det tyska ordförandeskapet i EU, mobiliseras inför G8-ländernas toppmöte i Rostock. För mer information kontakta: Sofia Kjellen, Attac Sveriges gemensamma arbetsgrupp: 0739-84 47 99 Fler ESF-bilder: http://attac.se/album/?c=ESF-2006

Ämnen

  • Ekonomi, finans