Pressmeddelande -

Dags för svenska regeringen att tänka om när det gäller skuldavskrivningar

Den 22-23 april hålls Världsbankens och Internationella Valutafondens (IMFs) vårmöten i Washington. Idag träffar därför Attac och andra svenska folkrörelser representanter för svenska regeringen för att diskutera skuldavskrivningar för världens fattigaste länder. Attac kommer bland annat driva att Sverige tar ställning mot att skuldavskrivningar och bistånd endast medges då fattiga länder genomfört en viss ekonomisk politik, som utgår från liberaliseringar och privatiseringar. - Det är minst sagt märkligt att Sverige, som säger sig ha en utvecklingspolitik som utgår från de fattiga människornas perspektiv, inte har kommit längre när det gäller fattiga länders rätt till skuldavskrivningar, säger Martin Persson i Attacs Gemensamma Arbetsgrupp. - Det är dags att Sverige, så som Norge och Storbritannien redan gjort, tydligt tar avstånd från att Världsbanken och IMF fortsätter detaljstyra fattiga länders ekonomiska politik, och på det sättet kringskär fattiga länders möjlighet att fatta egna, demokratiska beslut, fortsätter Martin Persson. Folkrörelserna kommer dessutom att ta upp frågan om det som kallas illegitima skulder, att många fattiga länder idag tvingas betala av skulder som är ett resultat av oansvarig utlåning till forna diktatorer och illegitima regimer. - Det är hög tid för såväl svenska regeringen som Världsbanken och IMF att tänka om när det gäller skuldavskrivningar för världens fattiga länder. Skuldavskrivningar måste utgå från länders möjlighet att nå utvecklingsmål, som FN:s Millenniemål, illegitima skulder måste erkännas och skrivas av och demokratiskt valda regeringar i fattiga länder måste få utforma sin egen ekonomiska politik, avslutar Martin Persson. Mer information, samt det gemensamma brev som skickats till biståndsminister Carin Jämtin, finansminister Per Nuder och de nordiska exekutivdirektörerna i Världsbanken och IMF från nordiska folkrörelser finns på www.attac.se www.jubel.se Kontakt: Martin Persson – 070-2078198 eller mpersson@chalmers.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterade event