Pressmeddelande -

Lobbyister förblir i det fördolda

För tillfället hyser Bryssel omkring 15 000 lobbyister, vars dagliga arbete går ut på att påverka inriktning och innehåll i EU:s politik. Idag finns ingen möjlighet till insyn i vilka de är, hur de arbetar, vem de företräder och hur de finansieras. Att detta är ett demokratiskt problem är uppenbart. Att en överväldigande majoriteten av lobbyisterna företräder det privata näringslivet gör inte problemet mindre. I onsdags presenterade EU-kommissionen därför en grönbok om ökad öppenhet i beslutsprocesser inom EU. - Attac Sverige välkomnar naturligtvis att EU-kommissionen erkänner det demokratiska underskott som finns idag och visar en vilja att ta tag i problemet, säger Martin Persson i Attac Sveriges Gemensamma Arbetsgrupp. Men tyvärr går inte kommissionen tillräckligt långt, utan stannar vid frivilliga system för registrering av lobbyister. Resultatet blir att de som inte vill synas kan förbli i det fördolda. Attac menar att full insyn i lobbyverksamheten bör garanteras genom bindande regelverk. Dessutom måste kommissionen arbeta med det otillbörliga inflytande som företagslobbyister idag har över beslutsprocesser inom EU och hantera problemet med att tjänstemän som lämnar kommissionen ofta går direkt till välbetalda jobb som lobbyister för näringslivet. - Lobbyism är en växande och frodande marknad. Utan bindande regler om öppenhet och samma möjlighet för alla att delta i beslutsprocesser, oavsett finansiella resurser, är detta något som allvarligt undergräver demokratin inom EU. Vi får ett system där stora företag kan köpa sig en plats vid förhandlingsbordet, men där allmänhetens intressen går förlorade, fortsätter Martin Persson. Attac kommer att fortsätta verka för ökad öppenhet och demokratisk förankring i EU:s beslutsprocesser, bland annat genom det europeiska nätverket ALTER-EU (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation). ALTER-EU består av mer än 140 olika organisationer, förutom en rad nationella Attac-organisationer också Europeiska Journalistfederationen. För mer information, se www.alter-eu.org Kontakt: Martin Persson – 070-2078198 eller mpersson@chalmers.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans