Pressmeddelande -

Rösta inte igenom Lissabonfördraget!

Om Riksdagen röstar JA till Lissabonfördraget på torsdag innebär det en rad stora förändringar för Sverige. Vid EU-inträdet och ev anslutning till EMU var det självklart att folket skulle få säga sitt, när man ska göra om EU i grunden får vi inte yttra oss.

I länder som haft folkomröstning om fördraget har det röstats ned med en betydande majoritet (Frankrike, Holland, Irland). Enligt EU:s egen beslutsordning kan Lissabonfördraget inte gå igenom om enhällighet inte råder. Irland har sagt nej i den här omgången, därför är det ett flagrant brott mot EU:s egna spelregler att fortsätta ratificeringsprocessen.

"Istället för att inse att folk i Europa är kritiska till den här politiken som EU för, kör man på strutsmetoden, man låtsas som om Irland och dess folkomröstning inte existerade." säger Niklas Olin från Attac Sverige.

Utrikesutskottet som förberett ärendet inför omröstningen har sagt att 3/4 av Riksdagen måste rösta JA för att förslaget ska gå igenom, detta för att fördraget innebär att betydande beslutanderätt överförs från Sverige till EU.

"Trots det får inte folket säga sin mening, varken i en folkomröstning eller genom ett allmänt val. Överallt i Europa gror missnöjet med Lissabonfördraget, överallt där folk har fått säga sitt har man röstat NEJ, även i EU:s grundarländer. Att ignorera ett utbrett missnöje med EU:s nuvarande politiska inriktning och sätt att arbeta är mycket farligt, hela EU:s trovärdighet står på spel", fortsätter Niklas.

Dessutom, att i skuggan av en global finanskris, där även de mest marknadsliberala börjat skrika efter nya regelverk och hårdare restriktioner, rösta för ett fördrag som förbjuder restriktioner och regleringar av det globala kapitalet (se artikel 63:1 och artikel 58:2) skulle inte bara vara ironiskt, utan också direkt oansvarigt. Attac har vid flera tillfällen kritiserat just detta och andra artiklar i Lissabonfördraget (se bl.a. våra remissyttranden, våra tio principer för en ny och mer demokratisk konstitution, vårt senaste öppna brev till alla Riksdagsledamöter inom (s) m.m. på vår hemsida Attac.se).

"Vi hoppas att Riksdagsledamöterna inte bara slentrianmässigt röstar igenom Lissabonfördraget, utan att de går efter försiktighetsprincipen. Om osäkerhet råder, kring enskilda frågor eller innehåll, såsom facklig konflikträtt eller hur vi ska kunna tackla framtida finanskriser med nya regelverk, kring själva ratificeringsprocessen eller andra konsekvenser av ett JA, då bör man inte bara lägga ner sin röst utan aktivt rösta för en s.k. vilandeförklaring som innebär att omröstningen skjuts upp ett år. Om ett år kan man fortfarande rösta JA, efter den 20 nov kan man kanske aldrig mer rösta NEJ." avslutar Niklas.

 

Presskontakt: Niklas Olin, 070-641 40 88, niklas@attac.se

Ämnen

  • EU-frågor