Pressmeddelande -

Upprop mot EU – USA frihandelsområde!

Nu på torsdag, den första juni, kommer EU-parlamentet att rösta om en motion som kräver en ”transatlantisk frihandelsmarknad innan år 2015”. Motionen har lagts av den socialdemokratiska parlamentsledamoten Erika Mann från Tyskland. Kommittén för internationell handel i det europeiska parlamentet har redan godtagit motionen med en stark majoritet, med stöd från den socialdemokratiska delen av kommittén. I motionen rekommenderas att EU och USA innan nästa gemensamma toppmöte (som hålls i Wien den 21:a juni) ska komma överens om att uppdatera den nya transatlantiska agendan (NTA) från 1995 och det transatlantiska ekonomiska partnerskapet (TEP) från 1998. Målet bör vara att utforma en ny transatlantisk partnerskapsöverenskommelse som ska leda till en gemensam frihandelsmarknad innan år 2015. Dessutom ska man ha som mål att redan till år 2010 ha tagit bort alla handelshinder inom områdena finansiella tjänster och kapitalmarknader. Om motionen godkänns av en majoritet i parlamentet kommer den att öppna mark för en accelererad process för ökad frihandel mellan EU och USA. - Detta projekt utvecklas idag i ett klimat där insynen är väldigt dålig. Varken bland allmänheten eller i de nationella parlamenten har det förts någon debatt om vad som håller på att hända, säger Kajsa Åkerström från Attac Sverige. Hon fortsätter: En gemensam marknad mellan USA och EU skulle gå rakt emot vad Attac och en majoritet av invånarna i EU idag önskar: ett EU-projekt som är något mer en bara ett frihandelsområde, ett socialt Europa baserat på solidaritet inom och utanför Europa. I dessa tider, när den Europeiska Unionen står framför en stor legitimitetskris, är ett projekt för en transatlantisk gemensam marknad därför det sista Europa behöver! Attac Sverige, tillsammans med ett 20-tal europeiska folkrörelser, uppmanar genom detta upprop de europeiska parlamentsledamöterna att kraftigt motsätta sig denna motion och att tydliggöra att de är emot ett frihandelsområde mellan EU och USA. Kontakt: Kajsa Åkerström 073-634 14 11 kajsa@attac.se Internationell kontakt: Morgan Ody, Food and Water Watch, mody@fwwatch.org, +33 (0)143621876 Förutom Attac Sverige är uppropet är underskrivet bland annat av: Action Consommation ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt Associazione Consumatori Utenti ATTAC France ATTAC Vlaanderen ATTAC Wallonie-Bruxelles Comité du 29 Mai Confédération Paysanne Corporate Europe Observatory Crocevia, Fondation Copernic Gauche Républicaine GRAPPE Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale Nature et Progrès Pour la République Sociale Réseau Féministe Ruptures Spinwatch Union Nationale des Services Publics – Finances Union Syndicale Solidaire URFIG.

Ämnen

  • Ekonomi, finans