Nyhet -

Attendo fokuserar på framtidens omsorg i Almedalen

Attendo kommer under årets Almedalsvecka finnas på plats för att prata om framtidens utmaningar inom omsorgen. Två seminarier kommer att fokusera på hur samhället ska möta behoven av att bygga ut äldreomsorgen. Attendo är också med och arrangerar ett ”Generationsbattle” för att utse vem som har bäst generationskoll i Almedalen 2018.

- Vi vill lyfta blicken mot de kommande tio-femton åren då de äldre över 85 väntas bli 50 procent fler. Hur kan vi bygga ut äldreomsorgen för att möta utmaningarna, och hur kan vi tillgodose att äldre får en individanpassad omsorg även när behoven växer? Det är frågor vi vill diskutera med såväl våra paneldeltagare som besökare, säger Stefan Svanström, kommunikationschef på Attendo.

Attendos seminarier äger rum under onsdagen den 4 juli på Äldreforum (Plats H538, Strandvägen/Donnersgatan). Klockan 12 hålls ett seminarium på temat individanpassad omsorg, och om vi kommer att ha råd med individanpassning när behoven av omsorg de kommande 15 åren ökar kraftigt. På seminariet deltar bland annat regeringens särskilda utredare av en ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen”, Susanne Rolfner Suvanto, representanter för SKL, SPF Seniorerna och SKPF samt Maja Fjaestad (S), statssekreterare hos barn- och äldreminister Lena Hallengren och Eva Nypelius (C), regionråd på Gotland.

Senare på eftermiddagen hålls ett seminarium om behovet av att bygga 40 000 nya lägenheter på äldreboenden fram till 2030. Utifrån ett konkret exempel i Växjö kommun kommer vi diskutera hur privata och offentliga aktörer kan samverka för att möta behoven. Med på seminariet deltar representanter för Attendos nyetableringar, fastighetsbolaget Hemsö samt äldrekommunalrådet Ulf Hedin (M) från Växjö och Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson.

Dagen avslutas från kl 17 med en fartfylld frågetävling där tre pensionärsorganisationer och sex ungdomsförbund ställs mot varandra i ett ”Generationsbattle”. Lagen får mäta sina kunskaper inom områden som musik, politik och samhällshändelser som gjort avtryck från mitten av 1900-talet fram till idag. Vinnande lag får förutom äran också utse vad som är den viktigaste generationsfrågan i Almedalen 2018.

Tävlingen är ett samarrangemang mellan Attendo, News55.se samt Äldreforum. Den kommer att ledas av Artur Ringart, från News55.

Mer information om Attendos medverkan i Almedalen kan fås från Stefan Svanström, tel 0708-673 807. Se även bifogad pdf eller det officiella Almedalsprogrammet.

Ämnen

  • Äldreomsorg

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)