Pressmeddelande -

Attendo bidrar till flyktingkrisens offer

Den förvärrade situationen för flyktingar runt omkring Medelhavet har den senaste tiden engagerat många av Attendos medarbetare. För att lämna ett litet bidrag till krisens offer har Attendo därför beslutat att skänka 300 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR.

- Det finns ett mycket starkt engagemang för att hjälpa människor i utsatta situationer inom Attendo, det är djupt rotat i vår företagskultur. Med över 60 miljoner människor på flykt i världen, varav drygt 320 000 i år har försökt korsa Medelhavet från Europas närområden, kände vi att vi vill ge ett litet bidrag till att underlätta det viktiga arbete som görs på plats för att stödja dem som av olika skäl tvingats lämna hus och hem, säger Henrik Borelius, vd för Attendo.

Utöver den direkta gåvan har Attendo också beslutat att fram till den 10 oktober matcha de lokala insamlingar som görs av medarbetare runt om i Attendos verksamheter till flyktingkrisens offer krona-för-krona upp till som mest 350 000 kronor. Det betyder att koncernen kommer att dubblera det belopp som medarbetare samlar in. Om målet nås kan det totalt bli en donation på 1 miljon kronor.

- Vi vill bejaka det engagemang som medarbetare på olika nivåer i Attendo känner för de människor som nu tvingas fly. Många i Attendo har själva flyktingbakgrund eller kommer från andra länder, och känner starkt för att hjälpa till. Det här är vårt sätt att stödja våra medarbetares personliga engagemang i den här svåra situationen, avslutar Henrik Borelius.


Kontakt

Stefan Svanström
Kommunikationschef, Attendo
Mobil 0708-673 807

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • attendo
  • henrik borelius
  • flyktingkrisen
  • unhcr

Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag

Attendo startade sin verksamhet 1985 och var först i landet med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Det första uppdraget var ett hemtjänstområde i Stockholm. Sedan dess har allt fler kommuner öppnat för ökad mångfald och valfrihet inom den offentligt finansierade omsorgen.
Idag är Attendo är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).
Attendo har 14 000 medarbetare och är verksamt på cirka 70 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Kontakter

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)