Pressmeddelande -

Attendo bjuder in till dialog

Kvalitet inom äldreomsorgen har debatterats mycket under senare tid. Frågor om kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och ökad insyn engagerar och berör.

– För Attendo är kvalitetsfrågorna viktiga och genom våra brukarundersökningar får vi fram värdefulla underlag som vi använder i utvecklingen av verksamheterna, säger Mikael Persson, marknadschef på Attendo.

– Men vi vill också föra en dialog på plats, i direktkontakt med de äldre, närstående, beslutsfattare, organisationer och media. Därför har vi startat en ny form av dialogforum och arrangerar rundabordssamtal på olika orter som handlar om hur vi kan utveckla vår verksamhet och möta morgondagens behov på bästa sätt.

Hittills har politiker, äldre som bor hos Attendo, närstående, representanter från PRO och representanter från media deltagit i rundabordssamtal i Ulricehamn och Ängelholm.

Nästa rundabordssamtal hålls på Värmdö den 9 december.

– Vår ambition är att kunna hålla rundabordssamtal på alla orter där det finns ett intresse, säger Mikael Persson och tillägger att den som är intresserad av rundabordssamtal på sin ort är välkommen att kontakta respektive regionchef.

För ytterligare information:
Mikael Persson, marknadschef på Attendo, telefon 070-952 74 68


Ämnen

  • Äldreomsorg

Kategorier

  • rundabordssamtal
  • äldreomsorg
  • äldreboende
  • livsstilsboende

Regioner

  • Ängelholm

Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)