Pressmeddelande -

Attendo Care och Lunds kommun överens om Nibblegården

OBS: Får publiceras tidigast onsdag den 12 november kl. 14.00

Lunds kommun och vård- och omsorgsföretaget Attendo Care, som bland annat driver äldreboendet Nibblegården, har nu nått en överenskommelse om att företaget ersätter kommunen med en miljon kronor. Pengarna är en kompensation för kommunens skadade anseende på grund av de brister som förekommit på Nibblegården.

Attendo Care driver Nibblegården på entreprenad åt Lunds kommun sedan augusti 2003. Under en tid har Nibblegården förekommit i nyhetsrapporteringen i tämligen negativa sammanhang. Det har bland annat gällt klagomål och avvikelser både i bemötande och omvårdnad på boendet. Från företagets sida har man tagit detta på stort allvar och djupt beklagat det inträffade. Man menar att det hängt samman med flera byten av verksamhetschef, som lett till bristande stabilitet. Nu har en chef med lång och gedigen erfarenhet inlett ett förändringsarbete på boendet. De viktigaste delarna i detta är till exempel följande:

  • Brukar- och närståendemöten per våningsplan
  • Enskilda möten med brukare och närstående
  • Satsning på "Himmalagat" i restaurangen
  • Utökat aktivitetsprogram för de boende på Nibblegården
  • Genomgång av alla rutiner samt upprättande av lokala rutiner
  • Handledning för personalen
  • Sjukgymnast och arbetsterapeut utbildar i lyftteknik
  • Värderingsutbildning

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Johansson ser positivt på de insatser som gjorts hittills och den överenskommelse som träffats.

- Vi har haft diskussioner en tid om hur verksamheten på Nibblegården bedrivs och de brister som förekommit, säger Lars Johansson. Vi är glada att vi kunnat komma överens om en ersättning och ser positivt på de åtgärder som Attendo Care vidtagit på Nibblegården. Ersättningen visar att man tar kvalitetsfrågorna på största allvar. Kommunens utvärderingar den närmaste tiden får visa om åtgärderna också fått avsedd effekt. Med så omfattande åtgärder borde det inte vara något problem. Vår gemensamma målsättning är att Nibblegården återigen ska bli ett äldreboende som omtalas i positiva ord.

Attendo Cares vd Ammy Wehlin ser nu fram emot ett gott samarbete med Lunds kommun.

- Det känns bra att vi kunnat komma överens och nu lägga det som varit bakom oss, säger Ammy Wehlin. Attendo Care är ju ett av de största svenska företagen inom service, omsorg och vård till äldre, och för oss är det en självklarhet att vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet. Till exempel utsåg Sveriges Pensionärers Riksförbund vårt äldreboende Södergården i Norrköping till "Årets äldreboende 2007". Men om våra brukare eller kunder inte är nöjda så måste vi förstås ta en dialog om hur vi kan utvecklas.

För Lunds kommun återstår nu dels att ta ställning till hur ersättningen från Attendo Care ska användas, dels att följa upp åtgärderna. Ambitionen är att berörda brukare ska få del av denna kompensation, vilket Attendo Care också är positiva till.

 

För mer information, kontakta:
Lars Johansson, ordförande vård- och omsorgsnämnden Lund, tel. 070-7293822
Seth Pettersson, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Lund, tel. 070-5088202
Jonas Morian, informationschef Attendo Care, tel. 070-9290704

Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funktionshindrad

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Lund

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
www.attendo.com


Kontakter

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)