Pressmeddelande -

Attendo Care tillämpar meddelarfrihet


I SVT:s Rapport i kväll berättades det att anställda på privata vårdföretag känner osäkerhet kring vilka rättigheter de har, jämfört med kollegor i offentliga verksamheter. Vårdföretaget Attendo Care, som stod i fokus i inslaget, tillämpar dock sedan en tid meddelarfrihet för sina anställda.

Lagen om meddelarfrihet gäller formellt inte anställda på privata företag, men Attendo Care har valt att låta dess principer även gälla sina medarbetare. Företaget anser sig inte ha någonting att dölja utan vill tillämpa öppenhet och insyn i sin verksamhet.

Genom tydliga rutiner för hur synpunkter och kritik kan framföras så hoppas Attendo Care kunna rätta till fel och brister som företaget själva upptäcker eller uppmärksammas på.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Morian, informationschef Attendo Care, tel. 070-929 07 04

Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Attendo Care har verksamhet i ett 70-tal kommuner i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
www.attendo.com


Kontakter

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)