Pressmeddelande -

Attendo får driva seniorträffarna Idala och Odinslund i Danderyd

Attendo får förtroendet att driva seniorträffarna Idala och Odinslund i Danderyd. Det står klart efter en upphandling som Danderyds kommun genomförde i slutet på förra året. Avtalet gäller även ’fixartjänsten för äldre’.

- Det är lite extra speciellt för oss att få förtroendet att driva verksamheter i Danderyd eftersom det var här vi startade som företag. Seniorträffarna fyller en viktig funktion för kommunens äldre och vi ser fram emot att driva dessa sociala nav framåt, säger Ann-Sophie Nilsson, regionchef.

Avtalstiden är på tre år och gäller preliminärt från den 1 mars 2017 till och med den 28 februari 2020. Därefter kan kommunen förlänga avtalet med tre år.

- Fallprevention och en trygg omsorg är två viktiga områden i vårt arbete. Därför känns det roligt att vi även får ansvar för fixartjänster för äldre som riktar sig mot personer som är 75 år och äldre och syftar till att bidra till ökad trygghet och förebygga fallolyckor i hemmet, säger Ann-Sophie Nilsson, regionchef.

Kontakt
Ann-Sophie Nilsson, regionchef, 070-263 49 00

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • seniorträff
  • danderyd
  • äldreomsorg
  • attendo

Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Kontakter

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)