Pressmeddelande -

Attendo förvärvar Samsa

Attendo förvärvar Samsa som driver verksamheter inriktade mot personer med särskilda behov inom LSS, HVB-hem och skola. Genom förvärvet förstärker Attendo ytterligare sin kompetens och sitt erbjudande inom specialiserad omsorgsverksamhet i Sverige.

Samsa startades 2002 och har idag 20 verksamheter runt om i Mellansverige med en samlad omsättning på omkring 150 miljoner kronor (2015). Verksamheten är specialiserad på vuxna och unga personer med ett stort omsorgsbehov, och driver boenden och daglig verksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar (LSS), hem för vård och boende (HVB) samt en skolverksamhet i årskurs 7-9 för elever med särskilda behov.

Genom förvärvet tillförs Attendos omsorgsverksamhet cirka 150 nya platser inom LSS och HVB. Samsa har därtill en gruppbostad med 5 lägenheter under uppförande som väntas invigas under andra halvåret 2016. Skolan i Skogstibble har plats för 28 elever.

”Attendo har lång erfarenhet av att utveckla omsorgsverksamhet för personer med funktionsnedsättningar eller olika sociala behov. Vi är stolta över att Samsas fina verksamheter och långa erfarenhet nu blir en del av Attendo. Med vår gemensamma kompetens kommer vi att kunna fortsätta förbättra omsorgen ytterligare”, säger Cecilia Addamshill, affärsområdeschef i Attendo.

Motsvarande omkring 180 helårsanställda medarbetare i Samsa blir en del av Attendo när förvärvet träder i kraft den 1:a juli.

”Vi är mycket glada över att få välkomna alla nya medarbetare till Attendo. Det är naturligtvis även glädjande för oss att hälsa alla brukare, närstående och kunder välkomna”, säger Cecilia Addamshill.

För ytterligare information:
Cecilia Addamshill, affärsområdeschef i Attendo, tel: 070-876 64 76

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • attendo
  • samsa
  • cecilia addamshill

Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag

Attendo startade sin verksamhet 1985 och var först i landet med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Det första uppdraget var ett hemtjänstområde i Stockholm. Sedan dess har allt fler kommuner öppnat för ökad mångfald och valfrihet inom den offentligt finansierade omsorgen.
Idag är Attendo är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).
Attendo har 14 000 medarbetare och är verksamt på cirka 70 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Kontakter

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)