Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Attendo vann med bästa kvalitet och tar över driften av Kvibergsgatan 17 i Borås

Attendo vann entreprenadupphandlingen av vård- och omsorgsboendet Kvibergsgatan 17 i Borås. Av åtta inkomna anbud bedömde Stadsdelsnämnden Väster att Attendo erbjuder den bästa kvaliteten. Övertagandet sker senast den 30 september i år.

Avtalet för Kvibergsgatan tecknas för en period på tre år, med möjlighet för Borås stad att förlänga med ytterligare tre år.

- Att kvalitén var avgörande i denna upphandling är särskilt glädjande eftersom kvalitetsarbetet och fokus på bästa omsorg för varje individ är Attendos främsta prioritering, säger Ammy Wehlin, affärsområdeschef inom Attendo äldreomsorg.

Bland kvalitetsparametrarna där Attendo fick särskilt högt betyg kan nämnas förebyggande arbete med rörelseträning och vardagsrehab som bland annat syftar till att förhindra och minska antalet fallolyckor. Kost och måltider med individens behov och önskemål i fokus är en annan parameter som gav Attendo högt betyg. Dessutom gavs i anbudet en tydlig beskrivning av hur verksamhetens aktiviteter ska hållas ihop och hur verksamheten ska satsa på flera digitala innovationer.

- Vi vill erbjuda ett väldefinierat helhetstänk som utgår från den enskilde och belysa vikten av att leva hälsosamt och arbeta för att behålla den äldres förmågor så långt det är möjligt, säger Gun Karlsson, regionchef inom Attendo äldreomsorg.

För ytterligare information:
Gun Karlsson, regionchef, 070-625 26 35

Ämnen

Taggar


Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag

Attendo startade sin verksamhet 1985 och var först i landet med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Det första uppdraget var ett hemtjänstområde i Stockholm. Sedan dess har allt fler kommuner öppnat för ökad mångfald och valfrihet inom den offentligt finansierade omsorgen.
Idag är Attendo är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).
Attendo har 14 000 medarbetare och är verksamt på cirka 70 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)