Pressmeddelande -

Attendo vinner i Alingsås

Vård- och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun har beslutat att låta Attendo Care ta över driften av Ängabogården och Kaptenens äldreboenden.

Totalt inkom intresseanmälningar från sex olika entreprenörer, varav fyra bedömdes uppfylla samtliga ställda krav gällande kompetens, erfarenhet, ekonomi, organisation osv. I en sammanvägd bedömning gavs till sist Attendo förtroendet att driva Ängabogården och Kaptenen.

Av beslutet framgår att Attendo Care i sitt anbud lyckats beskriva hur man arbetar med genomförandeplaner i samverkan med brukare och personal, samt kunna erbjuda och utveckla trygghet och kontinuitet i verksamheten. Även rutiner och arbetssätt gällande dokumentation, avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria samt klagomål och synpunkter beskrevs på ett fullgott sätt.

Attendo Care har också som första svenska vård- och omsorgsföretag valt att öppet redovisa anmälningar, åtgärder och uppföljning på sin webbplats. Detta för att åskådliggöra betydelsen av att anmälningar görs samt att öka förståelsen för att en anmälan inte är att likställa med en dåligt fungerande verksamhet – snarare tvärtom.

Ängabogården är ett gruppboende för personer med fysisk funktionsnedsättning, med 39 platser varav ett antal korttidsplatser.

Kaptenen är ett gruppboende för personer med demenssjukdom, med 3 x 8 platser.

Samtliga anställda på Ängabogården och Kaptenen kommer att erbjudas fortsatt anställning, då Attendo är angeläget om att ta tillvara personalens erfarenhet och kompetens. Detta är också betydelsefullt för kontinuiteten och tryggheten för de boende.

För mer information, kontakta:
Jonas Morian, presschef Attendo Care, tel. 073-839 98 00

Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Attendo Care har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
www.attendo.com


Kontakter

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)