Pressmeddelande -

Attendo vinner i Växjö

Växjö kommun har efter en kvalitetsupphandling beslutat att låta Attendo Care sköta driften av två så kallade bostäder med särskild service; Vingavägen och Snälltåget. Totalt anmälde fem anbudsgivare sitt intresse, men Attendos bud ansågs vara det mest fördelaktiga.

Av beslutet framgår att Attendo på ett utförligt och genomtänkt sätt beskrivit hur man avser bedriva verksamhet för att den enskilde brukaren ska kunna uppleva trygghet, tillgänglighet, kontinuitet, meningsfullt liv och säkerhet.

Kommunen konstaterar att det i företaget finns erfarenhet och kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt väl utvecklade metoder och förhållningssätt för att öka livskvaliteten för omsorgstagarna.

På bemanningsområdet noteras att Attendo bedriver ett väl genomtänkt system för rekrytering, introduktion och kompetensutveckling, med tydliga formella kompetenskrav, medarbetarprofiler och kunskaper.

Det framgår också hur företaget utförligt redogör för hur man avser samverka med beställaren, andra myndigheter och frivilligorganisationer, samt närstående, anhöriga och legala företrädare. Just samverkan med närstående är en fråga som av Attendo värderas högt i omsorgsarbetet.

I Växjö driver Attendo Care sedan tidigare bland annat Ingelstad gruppbostäder och Tallskogens dagliga verksamhet.

För mer information, kontakta:
Niklas Mandin, regionchef Attendo LSS Syd, tel. 0730-73 90 73
Jonas Morian, presschef Attendo Care, tel. 073-839 98 00

Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Attendo Care har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring
25 000 medarbetare och är lokalt förankrat med cirka 700 verksamheter i omkring 300 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark.
www.attendo.com


Kontakter

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)