Pressmeddelande -

Attendos fokus på aktiviteter tog hem driften av Kapplandsgatan 8 i Borås

Attendo får förtroendet att driva äldreboendet Kapplandsgatan 8 på Hässleholmen i Borås. Det står klart efter att Attendo erbjöd bästa kvalitet i den nyligen avslutade upphandlingen.

Det är första gången som äldreboendet Kapplandsgatan 8 kommer att drivas på entreprenad. Avtalet tecknas för en period om tre år med möjlighet för kommunen att förlänga med tre år. Planen är att Attendo tar över driften av verksamheten under andra kvartalet 2017.

- Det känns fantastiskt roligt att vi får förtroendet att driva Kapplandsgatan 8. Vi ser fram emot att påbörja arbetet och har många planer för hur vi ska fortsätta utveckla verksamheten med stort fokus på individens välmående och önskemål, säger Gun Karlsson, regionchef.

Äldreboendet Kapplandsgatan 8 har 72 platser fördelade på 6 avdelningar. Avdelningarna A, B och C finns i en huskropp och erbjuder boende för personer med somatisk sjukdom. Avdelningarna D, E och F finns i en annan huskropp och erbjuder boende för personer med demenssjukdom.

Bland de kvalitetsparametrar som Attendo presenterade i anbudet var fokus på aktiviteter det som gav högsta poäng. Verksamheten kommer bland annat köpa in en läsplatta på varje avdelning för att ge de boende möjligheten att läsa, titta på film eller använda spännande appar för att både underlätta och underhålla i vardagen.

Beslutet går att överpröva till och med den 4 januari 2017.

För mer information
Gun Karlsson, regionchef, 0706-25 26 35

Ämnen

  • Äldreomsorg

Kategorier

  • attendo
  • äldreboende
  • äldreomsorg
  • borås

Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har 19 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 500 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Presskontakt

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)