Pressmeddelande -

Attendos hemtjänst – bäst i Danderyd!

Attendos Hemtjänst i Danderyd (f d Hemtjänstkompaniet) får högsta betyg i Socialstyrelsens senaste brukarundersökning om vad de äldre tycker om sin hemtjänst. Undersökningen har tittat på samtliga hemtjänstverksamheter i kommunen.

-Helt fantastiskt. Jag är stolt över att få arbeta tillsammans med en sådan här engagerad och kompetent grupp av medarbetare som lyckats åstadkomma detta fantastiska resultat. En grupp som dagligen sliter och kämpar för att överträffa förväntningar, säger Lotta Björkegren, verksamhetschef på Attendos hemtjänst i Danderyd.

På Attendo Hemtjänst Danderyd arbetar engagerade medarbetare med olika kompetenser. Demensteamet består av medarbetare med störst kunskap och intresse för personer med nedsatt närminne och demenssjukdomar. Demensteamet är schemalagda i separat grupp för att uppnå bästa kontinuitet. Teamets uppdrag är att erbjuda god kvalité och underlätta och avlasta för anhöriga.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Danderyd

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com


Kontakter

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)