Pressmeddelande -

Bäst kvalitet gav Attendo förnyat förtroende i Skarpnäck

Efter en avslutad kvalitetsupphandling med elva anbudsgivare har Attendo fått förnyat förtroende att driva samtliga gruppbostäder och dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning i Skarpnäck. De nya avtalen, som vann laga kraft den 25 mars, omfattar även två kommande nybyggnationer.

Attendo driver sedan 2009 samtliga befintliga gruppbostäder och dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning i Skarpnäck. Avtalen för dessa går ut den 30 november i år och i november förra året beslöt Skarpnäcks stadsdelsnämnd att återigen upphandla verksamheterna. Med den nya upphandlingen, där även stadsdelen själva deltog i anbudsgivningen, får Attendo fortsatt förtroende för driften av samtliga verksamheter samt för två nya gruppbostäder som öppnar vid årsskiftet 2016/2017 samt under 2018. Beslutet grundade sig på att Attendo fick det bästa kvalitetsbetyget.

- Det är naturligtvis oerhört glädjande för oss att vi fått förnyat förtroende, särskilt som upphandlingen grundade sig helt på kvalitetsparametrar. Det ser vi som ett kvitto på att vi lyckats väl i vår ambition att vara kvalitetsledande i branschen. Bästa möjliga omsorg med den enskilda individen i fokus har genomsyrat allt vårt arbete i Skarpnäck och det kommer det att fortsätta göra, säger Cecilia Addamshill, affärsområdeschef för Attendo Skandinavien Omsorg. 

Den nya avtalsperioden omfattar 1 december 2016 – 30 november 2019 och kan sedan förlängas med totalt fyra år om parterna är överens om detta.

- Vi har genomfört många förbättringar sedan vi tog över driften av verksamheterna 2009. Under kommande avtalsperiod ska vi fortsätta vårt arbete med att stärka individen. Personer med funktionsnedsättningar har ibland svårt att göra sig hörda i samhället. Det är därför vi fokuserar på delaktighet, inflytandefrågor och samverkan, säger Cecilia Addamshill.

En av de viktiga delarna framöver är att fortsätta arbeta med den mycket uppskattade samverkansmodellen som Attendo utvecklat under de senaste åren.

- Där bjuder vi in till regelbunden dialog med brukare, politiker, tjänstemän och beställare. Det har varit mycket uppskattat av samtliga parter, säger Cecilia Addamshill.

Attendo ska också genomföra flera satsningar på kontinuerlig fortbildning för såväl chefer som medarbetare. En del i att stärka kompetensen handlar om att fortsätta anställa högskoleutbildade stödpedagoger. I och med att upphandlingen omfattade två nya gruppbostäder som öppnar vid årsskiftet 2016/2017 och under 2018 kommer Attendo även att nyanställa ett antal personer.

- Självklart ser vi fram emot att även bidra till ytterligare arbetstillfällen i stadsdelen, säger Cecilia Addamshill.

För ytterligare information:

Charlotte Näsström Morén, Informations- och presschef Attendo Skandinavien
Telefon: +46 72 715 70 50

E-post: charlotte.nasstrom.moren@attendo.se

Fakta och bakgrund:

Attendo har drivit LSS-verksamheter i Skarpnäck på uppdrag av Skarpnäcks stadsdelsnämnd sedan 2009. De verksamheter som kommer att drivas av Attendo i och med den senaste upphandlingen är följande:

Skarpnäck Norra – gruppbostäder:

Petrejusvägen 15, Hammarbyhöjden

Nathorstvägen 21C, Hammarbyhöjden

Kalmgatan 35, Hammarbyhöjden

Skarabacken 3, Hammarbyhöjden

Åstorpsringen 41, Kärrtorp

Statsrådsvägen 14, Kärrtorp/Skarpnäcks gård

Finn Malmgrens väg, Hammarbyhöjden (Nybyggd gruppbostad med inflyttning beräknad till årsskiftet 2016/2017)

Skarpnäcks Södra – gruppbostäder:

Pilvingegatan 26-28, Skarpnäcks gård

Uppvindsgatan 6, Skarpnäcks gård

Skarpnäcks allé 18, Skarpnäcks gård

Rusthållarvägen 120, Bagarmossen

Svartbäcksvägen 4, Bagarmossen

Rusthållarvägen 2/Nissastigen, Bagarmossen

Ljusnevägen 1B och Ljusnevägen 2, Bagarmossen (inriktning mot personer med Prader-Willis syndrom)

Byälvsvägen 219 (servicebostad), Bagarmossen

Kvarteret Ståthållaren, Bagarmossen (Nybyggd gruppbostad med inflyttning beräknad till 2018)

Skarpnäcks dagliga verksamheter:

Skarpnäcks dagliga verksamheter omfattar idag 85 platser fördelade på följande adresser:

Byälvsvägen 35B, Bagarmossen

Björkhagsplan 6, Björkhagen, Ingår i Byälsvägen

Eggegrundsvägen 14, Kärrtorp, Ingår i Byälsvägen

Fallskärmsgatan 11, Skarpnäcks gård

Skarpnäcks allé 60, Skarpnäcks gård, Ingår i Fallskärmsgatan

Varmfrontsgatan 16 och 20, Skarpnäcks gård 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • attendo lss
  • attendo omsorg
  • cecilia addamshill
  • lss
  • attendo

Attendo – Nordens ledande vård- och omsorgsföretag

Attendo startade sin verksamhet 1985 och var först i landet med att bedriva äldreomsorg på entreprenad. Det första uppdraget var ett hemtjänstområde i Stockholm. Sedan dess har allt fler kommuner öppnat för ökad mångfald och valfrihet inom den offentligt finansierade omsorgen.
Idag är Attendo är Nordens ledande vård- och omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).
Attendo har 14 000 medarbetare och är verksamt på cirka 70 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Kontakter

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)