Pressmeddelande -

Nytt samarbete ska ge fler undersköterskor till äldreomsorgen

Äldreboendet Attendo Fridhemmet i Malmö har inlett ett samarbete med vuxenutbildningen i Malmö stad kring arbetsplatsförlagd utbildning för blivande undersköterskor. Utbildningssatsningen är det första i sitt slag i Sverige.

- Vi har tittat på Danmark och sett att modellen varit framgångsrikt där, nu inför vi det i Sverige med målet att utbilda undersköterskor som kan jobba i den svenska äldreomsorgen, säger Eva Björklund, verksamhetschef på Attendo Fridhemmet.

Satsningen startade i slutet av oktober och den arbetsplatsförlagda utbildningen äger rum två heldagar i veckan i sammanlagt tre terminer, på Attendo Fridhemmet i Malmö. Vårdlärare finns på plats de dagar utbildningen sker. Totalt går drygt 20 elever på utbildning på äldreboendet idag.

Kontakt:
Eva Björklund, verksamhetschef Attendo Fridhemmet 072-733 55 10
Makan Afshinnejad, presschef 073-839 98 00

Ämnen

  • Äldreomsorg

Regioner

  • Malmö

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com


Presskontakt

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)