Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Vad har vi lärt av 25 år med privat äldreomsorg?

Den svenska äldreomsorgen har genomgått fundamentala förändringar under de senaste decennierna och idag finns en mångfald av privata alternativ till den offentliga omsorgen. Men hur har valfrihet och konkurrens påverkat kvaliteten i omsorgen? Vilka krav kan och bör ställas på utförarna? Och hur påverkas kommunernas budget?

Välkommen till ett frukostseminarium där Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi, presenterar slutsatserna av studien Goda år på ålderns höst som han och professor Mats Bergman har gjort på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.

Tid: 14 maj, 8.30–10.00 (frukost serveras från kl. 8.00).
Plats: Lundqvist och Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm. Länk till karta

Journalister kan anmäla sig till Charlotte Näsström Morén, tel. 073-839 98 00 (ej sms)


Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • eso
  • privat äldreomsorg
  • henrik jordahl
  • hemtjänst
  • äldreboende
  • äldreomsorg

Regioner

  • Stockholm

Attendo utför offentligt finansierad vård och omsorg på uppdrag av kommuner i Norden. Attendo ökar mångfalden och valfriheten för såväl brukare och patient som medarbetare och beslutsfattare. Attendomodellen utvecklar branschen och ger mer välfärd för pengarna. Vi sätter alltid den enskilde individens behov i centrum.

Kontakter

Makan Afshinnejad

Presskontakt Presschef 073-839 98 00 (ej sms)