Gå direkt till innehåll
AUDI AG uppnådde finansiellt mål 2019 och sätter kurs mot långsiktig konkurrenskraft

Pressmeddelande -

AUDI AG uppnådde finansiellt mål 2019 och sätter kurs mot långsiktig konkurrenskraft

Audi navigerade stabilt genom ett utmanande räkenskapsår 2019. I en konkurrensutsatt marknad ökade biltillverkaren leveranserna med 1,8% till 1,845,573 bilar jämfört med föregående år. Försäljningsintäkterna på 55,7 miljarder euro speglar den höga efterfrågan på suvar och större modeller. Rörelseresultatet uppgick till 4,5 miljarder euro och försäljningsmarginalen till 8,1 procent. Audi fortsätter elektrifieringsoffensiven med ännu fler eldrivna modeller i år. Mot bakgrund av den ökade spridningen av coronaviruset och de ovissa effekterna på ekonomin, ser tillverkaren stora utmaningar under 2020 och fokuserar på de anställdas hälsa samt på likviditet och stabilitet i affären.

Mot bakgrund av den ökade spridningen av coronaviruset och för att minska risken för anställda, leverantörer och gäster håller Audi-koncernen inte någon presskonferens i år. “Vi är i en exceptionell situation där det inte finns några beprövade lösningar eller enkla recept. Vi fokuserar på att skydda våra anställda, leverantörer och gäster och på att fatta de bästa affärsbesluten i denna volatila omvärld,” säger Audi CEO Bram Schot. Företaget kommer att stänga ned sina produktionsanläggningar i Ingolstadt, Neckarsulm, Belgien, Mexico och Ungern på ett kontrollerat sätt i slutet av denna veckan.

Beträffande räkenskapsåret 2019 säger Audi CEO Bram Schot, “Vi kan vara nöjda; Audi är konkurrenskraftigt. I en väldigt utmanande omvärld har vi fokuserat på våra styrkor och stabiliserat vår affär. Vår försäljningsmarginal var över 7 procent varje kvartal under 2019 och inom vår prognoskorridor för helåret.”

Leveranserna av Audi-märket tog fart, framförallt under det fjärde kvartalet. På en minskande totalmarknad avslutade märket året med en ökning på 1,8 procent till 1,845,573 bilar (2018: 1,812,485). De större modellerna och suvar, som den helt eldrivna Audi e-tron och nya Audi Q8, togs emot särskilt väl av kunderna. Mot bakgrund av detta ökade Audi-koncernens försäljningsintäkter till 55,7 miljarder euro justerat för effekterna av dekonsolidering av multibrandimportörer 2018 (2018: 53,6 miljarder euro*). Tack vare en stark produktmix kunde Audi-varumärket öka försäljningsintäkterna till 39,5 miljarder euro (2018: 37,2 miljarder euro).

Rörelseresultatet uppgick till 4,5 miljarder euro (2018: 3,5 miljarder euro), där föregående års siffra reducerades med 1,1 miljarder euro på grund av engångsposter relaterade till dieselfrågan. Försäljningsmarginalen var 8,1 procent (2018: 6,6 procent*) som ett resultat av förbättrad produktmix inom Audi, ökat rörelseresultat för Lamborghini och framgångsrikt genomförda besparingsåtgärder på totalt 2,5 miljarder euro. Audi Transformation plan, programmet som infördes 2018, förväntas frigöra upp till totalt 15 miljarder euro för investeringar till 2022. Det finansiella resultatet uppgick till 713 miljoner euro. Med ett netto cash flow på 3,1 miljarder euro, som är något över den prognostiserade korridoren, befäster Audi-koncernen återigen sin höga självfinansieringsgrad.

I samband med 2019 års bolagsstämma presenterades Audis nya strategiska inriktning. Accelererad elektrifiering och systematisk reduktion av CO2-utsläpp är centrala hörnstenar i strategin som benämns “Consistently Audi”. Audi planerar att erbjuda ca 30 laddbara modeller till 2025 och öka andelen laddbara modeller från 3.5 procent till ca 40 procent globalt 2025. Audi planerar även för investeringar på ca 12 miljarder euro till 2024 enbart för elektrifiering av modellportföljen samtidigt som lönsamhetsmålen består. Audi bekräftar den målsatta försäljningsmarginalen på mellan 9 och 11 procent samt return on investment på mer än 21 procent på medellång sikt. För att nå en effektiv och konkurrenskraftig kostnadsstruktur kommer Volkswagen-koncernen att successivt samordna den bilrelaterade mjukvaruutvecklingen i den nya organisationen Car.Software Organization. Audi förväntar sig även skalfördelar i det planerade samarbetet kring autonom körning mellan Volkswagen-koncernenen och Ford Motor Company.

Under 2020 kommer Audi presentera 20 nya modeller och systematiskt fortsätta elektrifieringen. I slutet av året kommer Audi att ha presenterat fem eldrivna modeller och öka antalet laddhybrider till totalt 12 modeller globalt. Audi-koncernen förbereder sig för intensiv konkurrens och ökad strikt CO2-reglering.

Den globala ekonomiska situationen har förändrats signifikant med anledning av spridningen av coronaviruset, vilket har en massiv påverkan på leverantörskedjan, biltillverkningen och marknadsföringen av dessa. Dr. Arno Antlitz: “Effekterna av spridningen av coronaviruset på ekonomin och vår affär är osäker. Det gör att det nästan är omöjligt att i nuläget göra en pålitlig prognos för 2020. Vårt fokus är på de anställda och deras familjer i hela världen. Audi kommer att göra sin del för att minska effekterna i de länder Audi är verksamt. Vi kommer att fortsätta att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå det. Dessutom är det vår uppgift att skydda likviditeten och därmed stabiliteten I vårt företag och trots alla restriktioner, stabilisera alla våra kärnprocesser, exempelvis inom teknisk utveckling och andra områden i företaget.”

Läs även den fullständiga pressinformationen på engelska
Ladda ned bifogade fil med VD Bram Shots tal om företagets framtidsplaner
Se även Executive Summary och hela resultatet på: www.audi.com/annual-report

Ämnen

Kategorier


Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och levererade drygt 1,8 miljoner nya bilar 2016. Företaget omsatte 59,3 miljarder euro 2016 och har över 88. 000 medarbetare runt om i världen, varav ca 60.000 i Tyskland. Audi är aktivt på mer än hundra marknader globalt och producerar bilar i 16 anläggningar i 12 länder. Audi fokuserar på nya produkter och hållbar teknik för framtidens mobilitet.Automobili Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding S.p.A och Audi Sport GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.

Presskontakt

Irene Bernald

Irene Bernald

Presskontakt PR- och Informationschef Audi Sverige 08-553 865 51

Internationell tillverkare av premiumbilar

Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och levererade drygt 1,69 miljoner nya bilar 2020. Företaget omsatte 50,0 miljarder euro 2020 och har 87.000 medarbetare runt om i världen, varav ca 60.000 i Tyskland. Audi är aktivt på mer än hundra marknader globalt med produktion i 16 anläggningar i 11 länder. Audi fokuserar på nya produkter och hållbar teknik för framtidens mobilitet. Automobili Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding S.p.A och Audi Sport GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.

Audi Sverige
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje