Gå direkt till innehåll
Rekordresultat för Audi under 2011

Pressmeddelande -

Rekordresultat för Audi under 2011

 • Den största volymökningen i företagets historia: + 19 procent.
  Totalt såldes 1,3 miljoner nya Audi.
 • Omsättningen ökade med närmare 25 procent till 44,1 miljarder euro.
 • Vinst före skatt ökade med 66 procent till 6,0 miljarder euro, vilket ger en marginal före skatt på 13,7 procent – en av de bästa i bilbranschen.
 • Audi väntas växa fortare än bilbranschen i stort även under 2012.

Audi slog alla tidigare rekord under 2011. Totalt såldes 1 302 659 bilar mot 1 092 411 under föregående år, en ökning med 19,2 procent. Omsättningen steg ännu mer, 24,4 procent, och slutade på 44,1 miljarder euro. Den starka tillväxten skedde dessutom under mycket god lönsamhet – rörelseresultatet ökade med cirka 60 procent till 5,3 miljarder euro.

En viktig anledning till att omsättningen och vinsten steg kraftigare än antalet sålda bilar är att försäljningsmixen förskjutits mot modeller som A6, A7, A8 och Q7. Under 2011 stod dessa för 38 procent av omsättningen jämfört med 25 procent 2009. En annan anledning är att Audi framgångsrikt lyckats hålla ner distributions- och administrationskostnaderna.

De lägre kostnaderna och ett rekordresultat även i finansverksamheten gav ett tydligt rekord även vad gäller vinst före skatt, som ökade med hela 66 procent till 6,0 miljarder euro. Detta ger en vinstmarginal före skatt på hela 13,7 procent vilket är en av de högsta inom hela bilindustrin.

– Aldrig tidigare har vi sett en så stor ökning i antalet leveranser under ett enskilt år, 2011 måste betecknas som det mest framgångsrika året hittills i företagets historia. Vi vill fortsätta växa snabbare än marknaden under 2012, när branschen i stort förutspås växa med 4 procent, säger Ruper Stadler, chef Audi AG.

En ung, attraktiv produktpalett kommer under 2012 att bidra positivt till att nå tillväxtmålen. Under året lanseras inte mindre än 18 nya modeller, bland annat A1 Sportback och A3. För att kunna upprätthålla tillväxt och lönsamhet planerar Audi att investera totalt 13 miljarder euro mellan 2012 och 2016, bland annat i en omfattande expansion av den befintliga fabriken i Györ, Ungern, där en variant av Audi A3 ska byggas från 2013. Dessutom utökar Audi produktionskapaciteten i Kina inom ramen för sitt joint venture FAW-Volkswagen Automotive Company, Ltd. Därutöver byggs även en helt ny fabrik i Foshan i södra Kina.

Audigruppens resultat för 2011 i sammanfattning (jämfört med 2010):

 • Omsättning 44,1 miljarder euro (35,4)
 • Rörelseresultat 5,3 miljarder euro (3,3)
 • Resultat före skatt 6,0 miljarder euro (3,6)
 • Vinstmarginal före skatt 13,7 procent (9,4)
 • Antal kundleveranser1 302 659 (1 092 411) bilar

Är du journalist och önskar ytterligare information, kontakta: Eva-Maria Elstner, informationschef Audi Sverige, 08-553 865 35 eller 070-766 65 35.

Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och sålde drygt 1 300 000 nya Audibilar till kunder 2011. Företaget omsatte under 2011 över 44 miljarder euro och hade närmare 60 000 medarbetare runt om i världen. Audi producerar bilar i Tyskland, Ungern, Kina, Belgien och Indien. Företaget är aktivt på mer än hundra marknader globalt. Mellan 2012 och 2016 planerar Audi att investera mer än 13 miljarder euro i nya produkter och ny teknik samt produktionsanläggningar. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.

Ämnen

Taggar


Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och levererade drygt 1,845 miljoner nya bilar 2019. Företaget omsatte 55,7 miljarder euro 2019 och har över 90.000 medarbetare runt om i världen, varav ca 60.000 i Tyskland.Audi är aktivt på mer än hundra marknader globalt och producerar bilar i 16 anläggningar i 11 länder. Audi fokuserar på nya produkter och hållbar teknik för framtidens mobilitet.Automobili Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding S.p.A och Audi Sport GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.

Presskontakt

Irene Bernald

Irene Bernald

Presskontakt PR- och Informationschef Audi Sverige 08-553 865 51

Relaterat material