Gå direkt till innehåll
Semra Ekici är årets audionom
Semra Ekici är årets audionom

Pressmeddelande -

Årets audionom är Semra Ekici

De syns för lite, men får många att höra.

Uppemot 500 000 personer i Sverige är beroende av deras kompetens. Lika många skulle behöva få hjälp, men har inte sökt. Yrkeskåren är liten, det råder brist och det skulle behövas många fler för att hjälpa alla med behov. Därför är det väldigt glädjande att SRAT delar ut priset – årets audionom – till Semra Ekici.

Varje år delar SRAT - Audionomernas yrkesförening - ut audionompriset till den person, grupp eller organisation som under det gångna året lyft audionomyrket och varit en förebild för att lyfta vikten av hörsel, hörselnedsättning och hur man behandlar den. I år gick priset till Semra Ekici, leg. audionom i Helsingborg. Juryns motivering:

"Semra är en mycket ambitiös och kunnig. Hon är hjälpsam och ställer upp för sina kollegor. Oavsett situation är hon trevlig och bemöter sina patienter med respekt och alltid med ett leende på läpparna. Hon sätter patienterna i centrum och lyssnar på deras behov. Hon beskrivs som en väldigt kompetent audionom med hjärtat på rätt ställe."

- Vi är väldigt glada att en av våra audionomer fått priset som årets audionom. Det är viktigt att audionomyrket lyfts fram och synliggörs. Vi behöver synas mer och vi behöver bli fler för att möta det stora behov som finns gällande hörselnedsättning. Då blir förebilder som Semra avgörande, säger Mahsa Pourheidari, VD för Audika.

I Sverige finns idag cirka 1 300 leg. audionomer. Flera regioner rapporterar om brist på audionomer och även Saco bedömer att det kommer råda brist på sikt. Antalet yrkesverksamma har ökat de senaste åren, men det har också behoven. Uppskattningsvis finns det runt 1,5 miljoner människor i Sverige som har någon form av hörselnedsättning.

Pandemin har, liksom för många andra inom vård och omsorg, varit tuff både för audionomer, men kanske framför allt för de med hörselnedsättning då hörseltest och hjälp med utprovning och anpassningar av hörapparater mer eller mindre kräver fysiska besök.

- Det har varit en tuff tid för alla inom vård och omsorg och för de behövande. Det har stärkt mig i min övertygelse om att hörseln är central för att minska isolering och försämrad livskvalitet. Det görs mycket av olika aktörer idag, men jag vet att vi kan göra mer. Min ambition är att öka insatserna än mer för att sprida kunskap om hörsel och hörselnedsättning och att fler ska erbjudas hjälp. Jag tror att priser som årets audionom är ett sätt. Ett annat är att vi ser och bekräftar alla personer som Semra inom vård och omsorg. Grattis Semra! Avslutar Mahsa Pourheidari, VD för Audika och leg. audionom.

Önskas mer information och/eller bilder kontakta Ezgi Eriksson, pressansvarig Audika

Källor:

Audionomernas yrkesförening: strat.se, kontaktperson: Cecilia Laurell styrelsen@audionomerna.nu

Audika hörselklinik: audika.se, kontaktperson: Ezgi Eriksson ezer@audika.se

Hörselbron: https://registercentrum.blob.core.windows.net/nkh/r/kvalitetsregister-ho-rselrehabilitering-a-rsrapport-2020-ver-1-HyeqvyKdft.pdf

Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-2-6638.pdf

Ämnen

Kategorier


Audika arbetar på uppdrag av regionerna i Stockholm, Uppsala, Östergötland och Skåne. I Västerås, Kalmar och Karlskrona har vi helt privata kliniker.

Läs mer på www.audika.se

Audika – din expert på hörsel

Vår vision är att hjälpa fler att höra bättre

Kontakter

Agnes Nilsson

Agnes Nilsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig

Relaterat innehåll

Din expert på hörsel

Audika är din expert på hörsel med visionen att hjälpa fler att höra bättre. Vi tycker att alla detaljer i livet är värda att höra. För oss finns det inga kompromisser - vi vill att du ska nå din fulla hörselpotential. Vi arbetar utefter att varje person är unik och har enskilda behov. Audika hjälper dig till en bättre hörsel.

Audika arbetar på uppdrag av regionerna i Stockholm, Uppsala, Östergötland och Skåne. I Västerås, Kalmar och Karlskrona har vi helt privata kliniker.

Läs mer på www.audi​ka.se