Gå direkt till innehåll
Ökad Kundnöjdhet i Autoexpertens årliga undersökning

Pressmeddelande -

Ökad Kundnöjdhet i Autoexpertens årliga undersökning

Autoexperten har nyligen genomfört sin årliga varumärkesmätning för att utvärdera kundnöjdhet, varumärkeskännedom och preferenser bland svenska privatbilsägare. Resultaten visar bland annat på en betydande ökning av nöjdheten bland befintliga kunder, där nära tre av fyra är mycket nöjda med Autoexperten. Jämfört med föregående år har andelen nöjda kunder ökat markant från 57% till 74%.

Bland de som redan servar sina bilar på Autoexperten tycker 64% att verkstäderna är pålitliga, jämfört med 50% föregående år. Dessutom anser 64% att personalen hos Autoexperten är kunnig, vilket är en ökning från föregående års 50%. En annan aspekt som har förbättrats avsevärt är kundens upplevelse av att bli satt i fokus på ett personligt sätt, där 56% av respondenterna är positiva jämfört med 36% förra året.

Undersökningen har även inkluderat två nya frågor för att ge en mer omfattande bild av kundupplevelsen. Därigenom framgår det att 64% av de som svarat på undersökningen uppfattar Autoexperten som seriösa och att samma andel anser att personalen är trevlig. Dessa resultat visar på en positiv uppfattning om företaget och dess service.

Originalverkstäder fortsätter att vara det vanligaste valet bland svenska bilägare, men undersökningen visar att allt fler kan tänka sig att anlita en fristående verkstad, förutsatt att alla garantier gäller. Det vanligaste argumentet för att överväga en övergång till en fristående verkstad är den potentiella kostnadsbesparingen. I andra hand nämns möjligheten att få tider enklare som en faktor. Bland de som servar sina bilar på en originalverkstad har 10% redan själva funderat på att gå över till Autoexperten. Vid en direkt fråga om att byta till en fristående verkstad svarade 66% av de som servar sina bilar på en originalverkstad att de kan tänka sig det, en ökning från förra årets 62%.

- Det är såklart väldigt positivt att se de förbättrade resultaten från förra året. Det kan handla om att Autoexperten under det gånga året har arbetat med att kvalitetssäkra verkstäderna, infört GBV-certifieringar (godkänd bilverkstad) och jobbat med sitt serviceutbud och verkstadskoncept. Vår kundtjänst har öppet klockan 7-22, för att finnas tillhands för kunderna när de har tid, berättar Petra Binken, marknadschef för Autoexperten. Det är viktigt för våra kunder att få förklara för någon vad det är för fel på bilen istället för att bara ha kontakt via onlinebokning, fortsätter Petra.

Ta det lugnt på sommarvägarna så ses vi, när du och din behöver, i en verkstad nära dig. Glad sommar!

Ämnen

Kategorier


Autoexperten är en rikstäckande bilverkstadskedja i Sverige med cirka 360 bilverkstäder som är anslutna till bolagets verkstadskoncept. Alla bilverkstäder ägs och drivs som egna företag. Bolaget har dessutom 54 butiker för försäljning av tillbehör och reservdelar till bilar.

Autoexpertens bilverkstäder erbjuder bilägare ett tryggt bilägande med fri assistansförsärkring vid service, delar som motsvarar originalkvalitet med tre års funktionsgaranti, utbildade fordonsmekaniker och en central servicefunktion med personlig service mellan 07-22 varje dag.

Autoexperten ska förse fordonsmarknaden med rätt produkter på rätt plats i rätt tid tillsammans med en marknadsledande kompetens, distributionsnät och service.

Autoexperten är en rikstäckande bilverkstadskedja i Sverige med cirka 360 bilverkstäder som är anslutna till bolagets verkstadskoncept. Alla bilverkstäder ägs och drivs som egna företag. Bolaget har dessutom 54 butiker för försäljning av tillbehör och reservdelar till bilar.

Autoexpertens bilverkstäder erbjuder bilägare ett tryggt bilägande med fri assistansförsärkring vid service, delar som motsvarar originalkvalitet med tre års funktionsgaranti, utbildade fordonsmekaniker och en central servicefunktion med personlig service mellan 07-22 varje dag.

Autoexperten
Hammarbacken 8
191 81 Sollentuna