Gå direkt till innehåll
Jennie Sörman, HR-chef och Lena Johansson, regionchef Bevakning Öst på Avarn Security.
Jennie Sörman, HR-chef och Lena Johansson, regionchef Bevakning Öst på Avarn Security.

Nyhet -

Avarn Security skriver under avsiktsförklaring gällande jämställdhetsarbetet

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram en strategi för 2024-2027 för ett jämställt Stockholm. Bevakning region Öst har skrivit under en avsiktsförklaring, där Avarn Security förbinder sig till att arbeta utifrån riktlinjerna i strategin.

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik och för Stockholms län är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Syftet med strategin är att stärka det regionala och lokala arbetet med jämställdhetsintegrering och att förbättra förutsättningarna för samverkan mellan länets aktörer.

– Som en leverantör av säkerhet åt Stockholms stad så känns det som en självklarhet att skriva under avsiktsförklaringen. Vi arbetar med dessa frågor sedan tidigare och förväntningarna på oss som företag är att vi ska bidra och berätta om hur vi arbetar med strategin och med företagets befintliga mål, säger Lena Johansson, regionchef Bevakning Öst.

– Att ansluta sig till strategin innebär att man också åtar sig som företag att vidta åtgärder och arbeta med aktiviteter för att främja jämställdhetsarbetet. På Avarn är det prioriterat att arbeta med jämställdhet och likabehandling både ur ett samhällsperspektiv såväl som ett företagsperspektiv där vi ser att vår kvalitet, leverans och arbetsmiljö förbättras av att vi ständigt arbetar med dessa frågor, säger Jennie Sörman, HR-chef på Avarn Security.

Länets jämställdhetspolitiska delmål är:
  1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  5. Jämställd hälsa
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra


För mer information kontakta:
Jennie Sörman, HR-chef, Avarn Security
Tel. 070-869 99 87
jennie.sorman@avarnsecurity.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Relaterat innehåll

Säkerhet och ansvarstagande i världsklass

Vi är den kompletta säkerhetsaktören som med engagemang, kompetens och ansvarstagande stärker våra kunders trygghet och konkurrenskraft – alltid. Varje dag, året om bidrar våra 7 500 medarbetare till ett tryggare samhälle.

Avarn Security AB
Västberga allé 11
126 30 Hägersten
Sverige