This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Anders Jonsson, försäljning på Nokas Security.
Anders Jonsson, försäljning på Nokas Security.

Nyhet -

Ljudanalys ökar tryggheten i fastigheter

Många fastighetsägare upplever att deras hyresgäster känner sig otrygga när obehöriga uppehåller sig i fastigheten. Nokas erbjuder därför ljudanalyssystemet HP19, som på ett träffsäkert sätt känner av närvaro.

– Vi har många fastighetsägare bland våra kunder som har testat systemet och som är positiva till resultatet – en tryggare arbets- och boendemiljö för hyresgästerna. När systemet detekterar kontinuerlig närvaro under en förinställd period så aktiveras en inbyggd högtalare som alstrar ett obehagligt ljud som gör att man inte gärna vill uppehålla sig på platsen, säger Anders Jonsson, försäljning på Nokas Security.

Ljudet är högfrekvent men helt ofarligt och det dämpas av väggar och tak och går därför inte vidare till lägenheter eller närboende. Flera enheter kan monteras i samma utrymme för att förstärka och utöka täckningsområdet.

– Systemet är väldigt smidigt att använda. Det är portabelt och kräver ingen fast installation. Det enda som behövs för aktivering är ett 230 volts eluttag, vilket gör det flyttbart till fastigheter där behovet är som störst. Flera av våra kunder kombinerar tjänsten med utryckning av väktare, säger Anders Jonsson.

Systemet kan enkelt anslutas till fastighetens styrsystem, övervakningskameror med videoanalys, närvarodetektorer och larmcentral.

För mer information eller demonstration, kontakta:
Anders Jonsson, försäljning Nokas Security
Tel: 070-696 99 35, e-post: anders.jonsson@nokas.com

Ämnen

Taggar


Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören för större företag, organisationer och offentlig sektor. Under 2020 går vi samman med Nokas, som 1 januari har bytt namn till Avarn Security. Våra 7 000 medarbetare bidrar till ett tryggare samhälle.

Relaterade nyheter