Gå direkt till innehåll
Så här ser vårt arbete ut gällande covid-19

Nyhet -

Så här ser vårt arbete ut gällande covid-19

På Avarn Security är vi måna om att minska smittspridningen och skapa en trygg arbetsmiljö för vår personal, våra kunder och medmänniskor i samhället.

Vi följer de rekommendationer, riktlinjer och allmänna råd som kommuniceras av våra myndigheter, både nationellt och regionalt. Vi följer utvecklingen nära med dedikerade resurser på flera plan inom vår organisation, vilka även går ut med information och riktlinjer internt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och allmänna råd är basen som vi alla följer och utgår från. Regionalt har vi ansvariga som är sammanhållande.

Bedömningen från Folkhälsomyndigheten är fortsatt att smittspridningen var högre i våras än den är nu. För att inte hamna i ett liknande läge som i våras är det extremt viktigt att varje enskild person tar sitt ansvar och att vi som företag tar vårt ansvar i arbetet med att minska smittspridningen.

Vi vidtar även lokala och/eller specifika åtgärder som är anpassade efter arbetsuppgiften som vår personal är satt att utföra i en viss miljö. I det kan det förekomma ytterligare skyddsåtgärder för att säkerställa att smittspridningen minimeras.

Dessa åtgärder utgår från de risk- och konsekvensanalyser som vi kontinuerligt genomför i samverkan med skyddsorganisation och våra kunder.

Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att informera om de åtgärder som vi inför och det vanliga är att kunden deltar i analyser och  diskussioner om vilka åtgärder vi kommer att vidta. Uppstår frågor på plats så kommer vår personal förklara vilken åtgärd som vidtagits och varför. Vid frågor hänvisar vi i första hand till kundens kontaktperson hos oss.

Vi följer myndigheternas rekommendationer, riktlinjer och allmänna råd. Tillsammans hjälps vi åt att stoppa smittspridningen.

Kontaktperson vid allmänna frågor om hanteringen av covid-19 på Avarn Security:
Mikael Högberg (operativ chef), deltagare i fokusgruppen för covid-19, mikael.hogberg@avarnsecurity.com

Ämnen

Taggar

Säkerhet och ansvarstagande i världsklass

Vi är den kompletta säkerhetsaktören som med engagemang, kompetens och ansvarstagande stärker våra kunders trygghet och konkurrenskraft – alltid. Varje dag, året om bidrar våra 7 000 medarbetare till ett tryggare samhälle.

Avarn Security AB
Västberga allé 11
126 30 Hägersten
Sverige