Gå direkt till innehåll
Avarn Security stoppar nyförsäljning av Hikvision-produkter

Pressmeddelande -

Avarn Security stoppar nyförsäljning av Hikvision-produkter

Säkerhetskoncernen Avarn Security har beslutat att stoppa nyförsäljning av kameraövervakningsprodukter från det kinesiska företaget Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, efter misstanke om att företaget bidragit till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. är ett globalt teknikföretag från Kina som under de senaste åren har levererat kameraövervakningsprodukter till bland andra Avarn Security i Norge, Sverige och Finland.

Förra året kom rapporter från Etikrådet för den Norska statliga pensionsfonden Utland, där det framkommit misstanke om att det kinesiska företaget bidragit till kränkningar av mänskliga rättigheter.

Avarn Securitys kommunikationsdirektör, Ådne Mauritzen, säger att de i höstas beslutade att inleda en separat utredning av företaget för att säkerställa att Hikvision kunde dokumentera efterlevnad av leverantörsskyldigheter mot bakgrund av den nya information som framkommit. I detta arbete fick Avarn Security även hjälp av extern expertis med att bland annat identifiera affärsetiska risker och/eller bevis för oetisk eller olaglig verksamhet.

– Vi tar alltid denna typ av varningar på allvar och är medvetna om vårt ansvar att tillse att våra leverantörer och samarbetspartners följer våra etiska riktlinjer. Genom regelbundna revisioner och i händelse av misstänkta överträdelser vill vi säkerställa att våra leverantörsförhållanden och avtalsvillkor inte strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Därför bestämde vi oss för att utföra den här utredningen, säger han.

Ökad risk

Genom den grundliga granskningen rapporterar Mauritzen en stärkt misstanke och en ökad risk för oegentligheter hos leverantören. Han är tydlig med att resultaten inte är förenliga med Avarn Securitys etiska riktlinjer, och att detta kommer att få konsekvenser för det fortsatta samarbetet med Hikvision.

– Vår övergripande bedömning är att det finns en risk att Hikvison bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter enligt FN-konventionen. Det finns anledning att tro att de kan ha en roll i kränkningarna som äger rum av de etniska minoriteterna i Xinjiang-provinsen. Olika medier har också nämnt Hikvisions band till den kinesiska militärindustrin, vilket är oroväckande. Vi har därför beslutat att genomföra en kontrollerad avveckling av leverantörsförhållandet i samråd med de av Avarn Securitys kunder som använder produkterna i sitt säkerhetsarbete, säger Mauritzen.

Stoppar försäljningen av Hikvision till nya kunder

Mauritzen säger att detta i första hand innebär att Avarn Security kommer att stoppa all nyförsäljning av Hikvison-produkter.

– Vi kommer fortfarande att utföra service-, support- och reklamationsarbete på befintlig Hikvision-utrustning framöver för att säkerställa vårt garanti- och serviceansvar.

När behov uppstår av komplettering av befintlig utrustning säger han att Avarn Security i nära dialog med kunderna kommer att hitta den bästa lösningen genom att erbjuda likvärdiga eller bättre produkter från andra godkända leverantörer till mycket konkurrenskraftiga priser.

– Vi ber om ursäkt för alla konsekvenser detta kan få för våra kunder, men ber om förståelse för det beslut vi har fattat. Om vi ska uppfylla våra kunders förväntningar betyder det också att vi måste ta vårt etiska ansvar på allvar. Efterlevnad av de mänskliga rättigheterna är centralt, och för att ersätta sortimentet och produkterna från Hikvision har nya spännande avtal redan ingåtts som jag hoppas att både nya och befintliga kunder välkomnar, avslutar Ådne Mauritzen.

Information om Avarn Securitys etiska riktlinjer

Avarn Security vill upprätthålla en hög etisk nivå i sin affärsverksamhet. Verksamheten får inte på något sätt strida mot internationellt erkända konventioner om mänskliga rättigheter.

Avarn Security står för alla människors lika värde oavsett etnicitet, religion, sexuell läggning, kön, civilstånd och funktionsnedsättningar. Vi tar starkt avstånd från barnarbete, tvångsarbete och svartarbete.

Avarn Security väljer leverantörer och partners som delar våra åsikter om mänskliga rättigheter och vår etiska grund. Vi samarbetar med kunderna för att säkerställa att avtalsvillkoren inte bryter mot konventionerna om mänskliga rättigheter.

För mer information:

Ådne Mauritzen, kommunikationsdirektör, Avarn Security Norge
Tel: +47 952 03 883
Mejl: adne.mauritzen@avarnsecurity.com

Ämnen

Kategorier


Avarn Security är den kompletta säkerhetsaktören för större företag, organisationer och offentlig sektor. Våra 7 000 medarbetare bidrar varje dag till ett tryggare samhälle.

Säkerhet och ansvarstagande i världsklass

Vi är den kompletta säkerhetsaktören som med engagemang, kompetens och ansvarstagande stärker våra kunders trygghet och konkurrenskraft – alltid. Varje dag, året om bidrar våra 7 500 medarbetare till ett tryggare samhälle.

Avarn Security AB
Västberga allé 11
126 30 Hägersten
Sverige