Gå direkt till innehåll
Förtydligande avseende medial rapportering kopplat till ESC

Pressmeddelande -

Förtydligande avseende medial rapportering kopplat till ESC

Avarn Security vill med nedan förtydligande kommentera gårdagens artikel kopplat till ESC i Malmö och vår leverans av säkerhetstjänster till nämnda event.

Avarn Security utreder samtliga anmälningar om missförhållanden som inkommer så långt det är möjligt och påståenden om olämpligt agerande av samtliga slag hanteras individuellt.

Avarn Security värnar respekt för åsiktsfriheten hos såväl medarbetare som kunder. Att rösta på ett etablerat politiskt parti, ta ställning i en politiskt laddad fråga eller delta i debatter på olika sätt i samhället är en grundläggande rättighet som vi ser positivt på och uppmuntrar i alla nivåer i företaget. Att vi tycker olika och har olika ståndpunkt i politiska frågor speglar det demokratiska samhälle vi agerar i. För det fall en enskild individ går utöver vad som är lagligt eller i enlighet med vår uppförandekod eller andra riktlinjer hanteras det enligt arbetsrättsliga regler. I det specifika fallet med ESC och de uppdrag som vi åtar oss för Malmö Stad följer vi det värdegrundsarbete som beskrivs i vårt gemensamma avtal. Avarn Security accepterar inga former av extremism. Respekt för demokratiska värderingar är grundläggande i all vår verksamhet och i samtliga fall det uppmärksammas att vi brister på något sätt tar vi det på största allvar.

Utgångspunkten för allt vårt säkerhetsarbete är att skydda värden för samhället, våra kunder och vår värdegrund – ansvar, omtanke och samarbete. Att trygga event eller händelser som ESC kan förefalla komplext och självfallet finns det risker på många nivåer att ta hänsyn till. För oss på Avarn Security är det emellertid mer regel än undantag att verka i miljöer med inslag av spänningar, motstridigheter och potentiella konflikter. Avarn Security tar risker på allvar men vi har också väl beprövade verktyg för att möta dessa. Som för så många andra större händelser säkerställer vi alltid varje enskild individs kompetens, förmåga och lämplighet för ett visst uppdrag. Så sker även i det nu aktuella fallet.

På Avarn Security är vi stolta över den mångfald vi har i alla led i verksamheten, det är något vi värnar och ser som en styrka i vår roll i det samhällsviktiga arbete vi utför åt våra kunder. Att kunna leverera säkerhet och trygghet är inte förbehållet vissa nationaliteter enligt vår uppfattning. Snarare är det vår uppfattning på Avarn Security att mångfald, demokratiska värderingar och tolerans för andras åsikter är värdeskapande för oss som samhällsaktör och säkerhetsleverantör.

Ämnen


Vi är den kompletta säkerhetsaktören som med engagemang, kompetens och ansvarstagande stärker våra kunders trygghet och konkurrenskraft – alltid. Varje dag, året om bidrar våra 7 500 medarbetare till ett tryggare samhälle.

Kontakter

Säkerhet och ansvarstagande i världsklass

Vi är den kompletta säkerhetsaktören som med engagemang, kompetens och ansvarstagande stärker våra kunders trygghet och konkurrenskraft – alltid. Varje dag, året om bidrar våra 7 500 medarbetare till ett tryggare samhälle.

Avarn Security AB
Västberga allé 11
126 30 Hägersten
Sverige