This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

David Larsson, VD på Nokas Security.
David Larsson, VD på Nokas Security.

Pressmeddelande -

​Nokas Securitys VD David Larsson utsatt för förfalskad konkursansökan

Den 23 april fattade Södertörns tingsrätt beslut om att försätta David Larsson i konkurs. Tingsrättens beslut är grundat på en förfalskad ansökan i vilken David Larsson begär sig själv i konkurs.

Händelsen är polisanmäld och en begäran om överprövning skickas under dagen till Svea hovrätt efter samråd med konkursförvaltaren för att få beslutet upphävt.

– Det här ställer såklart till stora problem för mig både som privatperson och VD, då jag för tillfället inte har någon handlingsfrihet, säger David Larsson.

– Vi betraktar detta som ett grovt angrepp både mot David Larsson som privatperson och mot Nokas som koncern. Vi följer ärendet noga och hoppas på en snabb hantering hos hovrätten. Jag gör bedömningen att Nokas Security som bolag inte kommer att påverkas, säger Vidar Berg, styrelseordförande i Nokas Security AB.

Dessvärre är inte David Larsson ensam om att råka ut för detta. Securitas dåvarande VD och koncernchef Alf Göransson utsattes 2017 för stulen identitet och förfalskad konkursansökan.

För mer information:
David Larsson, tel 070-594 49 92, e-post david.larsson@nokas.com
Vidar Berg, tel +47 930 120 00, e-post vidar.berg@nokas.com

Ämnen


Nokas är en säkerhetskoncern med verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Vi levererar säkerhets- och kontanthanteringslösningar till kunder i hela Norden. Som totalleverantörer omfattar våra leveranser bevaknings- och larmcentralstjänster, tekniska säkerhetslösningar och värde- och kontanthantering.

Vårt kundlöfte ”Vi bryr oss”, är förankrat i våra fyra värdeord: handlingskraft, samarbete, pålitlighet och engagemang.

Relaterade nyheter