Pressmeddelande -

Säkerhet för människa och maskin

AVENTICS nya säkerhetsventil AS3-SV bidrar till pålitlig, standardiserad säkerhet även vid snabba cykeltider! Digitaliseringen pågår i industrin och maskinsäkerheten prioriteras högt. Säkerhetsventilen kan lätt integreras med andra luftbehandlingsenheter från AS-serien eller användas helt fristående.

– Tack vare tvåkanals signalbehandling med självövervakning och redundans kan användare av AS3-SV nå säkerhetsklass kategori 4 och högsta performance level ”e” (PLe) enligt ISO 13849-1, säger Carina Johansson som är produktansvarig hos AVENTICS. Ventilen uppfyller säkerhetsfunktionerna ”säker avluftning” och ”oönskad påluftning”.

AS3-SV aktiverar tryckluften endast då alla kriterier för en säker systemstart har uppfyllts. Detta ger ett skydd mot okontrollerad påluftning som förhindrar cylindrarna från att trycksättas oavsikligt och det i sin tur förebygger olyckor. I händelse av maskinfel, nödstopp eller spänningsbortfall avluftar ventilen driftledningarna och garanterar ett säkert avluftat tillstånd.

Mjukstartsfunktion
Mjukstartsfunktion finns integrerad i AS3-SV och gör att manöverdonen försiktigt återgår till sitt ursprungsläge, innan trycket växlas upp till fullt arbetstryck. Med hjälp av en justerskruv kan tiden för växlingen till fullt tryck anpassas. Ventilen slår om till systemtryck när cirka 50 procent av inmatningstrycket har uppnåtts.

Säkra ingångar, säkra utgångar och egenkontroll av ventilen är integrerade i AS3-SV.

– Resultatet blir att maskintillverkaren eller systemintegratören enkelt kan implementera säkerhetselektroniken i hårdvara och mjukvara utan ytterligare ansträngningar, tillägger Carina Johansson. AS3-SV är lämplig att använda tillsammans med dörrbrytare, ljusbarriärer, som en säker kontrollutgång, eller som en säkerhetsenhet i en nödstoppsapplikation.

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kategorier

  • aventics
  • björn lindberg
  • pneumatik

Om Emerson

Emerson (NYSE: EMR), med huvudsäte i St. Louis i delstaten Missouri i USA, är ett globalt teknik- och ingenjörsföretag som erbjuder sina kunder innovativa lösningar för industriella, kommersiella och privata användningsområden. Verksamheten Emerson Automation Solutions stödjer företag i process- och hybridtillverkning samt diskret tillverkning för att maximera produktionen, skydda personal och miljö och samtidigt optimera sina energi och driftskostnader. Verksamheten Emerson Commercial and Residential Solutions bidrar till att säkerställa livskvalitet och hälsa för människor, skydda livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet, öka energieffektiviteten och skapa en hållbar infrastruktur.

Besök https://www.emerson.com/sv-se/automation för mer information.

Om AVENTICS

Aventics är en ledande tillverkare av pneumatikkomponenter och pneumatiksystem samt kundanpassade applikationer. Som pneumatikspecialist tillverkar företaget produkter och tjänster för industriautomation med inriktning mot Commercial Vehicles, Food & Beverage, Railway Technology, Life Sciences, Energy och Marine Technology.

Tack vare integrering av elektronik, användning av framtidsinriktade material och fokus på aktuella områden som maskinsäkerhet och industri 4.0 är Aventics en verklig spjutspets när det gäller användarvänlig och intelligent teknologi.

Aventics har över 150 år av pneumatikerfarenhet och sysselsätter cirka 2 000 medarbetare världen över. Förutom produktionsenheter i Tyskland, Frankrike, Ungern, USA och Kina är bolaget representerat i över 100 länder med egna säljorganisationer samt återförsäljare. Aventics är certifierade enligt ISO 9001 och ISO/TS 16949 för kvalitet, ISO 14001 för miljöledningssystem samt ISO 50001 för energiledningssystem.

Mer information finns på www.aventics.com

Presskontakt

Björn Lindberg

Technical manager Nordics 010-510 92 13